Felhasználási feltételek

Kérjük, olvassa el ezeket a feltételeket.

Mivel el tudjuk fogadni megrendelését, és jogilag végrehajtható megállapodást köthetünk további hivatkozás nélkül, ezért Önnek el kell olvasnia ezeket a feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindent tartalmaz, amit szeretne, és semmi olyat, amivel nem elégedett. Ha nem biztos valamiben, csak hívjon minket 00441313386191 vagy 00447514623532.

Alkalmazás

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az áru Ön (a Vevő vagy Ön) általi megvásárlására vonatkoznak. Mi a Children's Bed's Home Ltd. vagyunk, egy Skóciában bejegyzett cég SC552876 számon, amelynek székhelyeHUDSON HOUSE BUSINESS CENTRE, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGH, SCOTLAND, EH1 3QB az [email protected] e-mail címmel; telefonszám 00441313386191 vagy 00447514623532; (a Szállító vagy mi vagy mi).
 2. Ezek azok a feltételek, amelyek alapján az összes Árut eladjuk Önnek. Bármely Áruk megrendelésével Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Csak abban az esetben vásárolhatja meg az Árut a Weboldalról, ha Ön szerződéskötésre jogosult és legalább 18 éves.

Értelmezés

 1. Fogyasztó: az a magánszemély, aki olyan célból cselekszik, amely teljes mértékben vagy nagyrészt nem tartozik kereskedelmi, üzleti, kézműves vagy szakmai tevékenységébe;
 2. A szerződés az Ön és köztünk létrejött, az Áruk leszállítására vonatkozó, jogilag kötelező erejű megállapodást jelenti;
 3. Szállítási hely: a Szállító telephelye vagy más olyan hely, ahol az Árut szállítani kell, a Megrendelésben meghatározottak szerint;
 4. Tartós adathordozó: papír vagy e-mail, vagy bármely más olyan adathordozó, amely lehetővé teszi az információk személyes megkeresését a címzetthez, lehetővé teszi a címzett számára, hogy az információt a későbbiekben hozzáférhető módon tárolja az információ céljainak megfelelő ideig, és lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását;
 5. Áru: a Weboldalon meghirdetett áru, amelyet a Megrendelésben szereplő számmal és leírással szállítunk Önnek;
 6. Megrendelés: a Megrendelőnek az Árukra vonatkozó megrendelése a Szállítótól, ahogyan azt a Weboldalon leírt lépésről lépésre benyújtotta;
 7. Az adatvédelmi szabályzat azokat a feltételeket jelenti, amelyek meghatározzák, hogyan kezeljük az Öntől a Weboldalon keresztül kapott bizalmas és személyes információkat;
 8. A weboldal a www.https://childrensbedshome.com/hu/ weboldalt jelenti, amelyen az Árukat hirdetik.

Áruk

 1. Az Áruk leírása megegyezik a Weboldalon, katalógusokban, prospektusokban vagy egyéb hirdetési formában foglaltakkal. Bármely leírás csak illusztráció célját szolgálja, és előfordulhatnak kisebb eltérések a szállított Áruk méretében és színében.
 2. Az Ön speciális igényei szerint készült áruk esetében az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az Ön által megadott információk vagy specifikációk pontosak legyenek.
 3. A Weboldalon megjelenő összes áru a rendelkezésre állás függvénye.
 4. Az Árukon olyan változtatásokat hajthatunk végre, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljünk bármely vonatkozó jogszabálynak vagy biztonsági követelménynek. Ezekről a változásokról értesítjük.

Személyes adatok és regisztráció

 1. A Weboldal használatához regisztrációkor be kell állítania egy felhasználónevet és jelszót. Ön továbbra is felelős minden, a választott felhasználónévvel és jelszóval végzett tevékenységért, és vállalja, hogy felhasználónevét és jelszavát senki másnak nem adja ki és titokban tartja.
 2. Minden információt megőrzünk és használunk fel, szigorúan az Adatvédelmi szabályzat értelmében.
 3. Felvehetjük Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs módokon, valamint előre fizetett postai úton, és Ön ehhez kifejezetten hozzájárul.

Eladás alapja

 1. Az Áruk weboldalunkon található leírása nem minősül szerződéses ajánlatnak az Áruk eladására. A Weboldalon leadott Megrendelést bármilyen okból visszautasíthatjuk, bár igyekszünk késedelem nélkül közölni az okát.
 2. A megrendelés folyamatát a Weboldal ismerteti. Minden lépés lehetővé teszi az esetleges hibák ellenőrzését és javítását a Megrendelés elküldése előtt. Az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy helyesen alkalmazta-e a rendelési folyamatot.
 3. A megrendelt Áruk eladására csak akkor jön létre szerződés, ha Ön megkapja tőlünk a rendelést visszaigazoló e-mailt (Megrendelés visszaigazolása). A megrendelés visszaigazolását csak azután küldjük el Önnek, miután megkaptuk az Ön által megrendelt Árukért történő egyértelmű kifizetést. Gondoskodnia kell arról, hogy a Megrendelés visszaigazolása teljes és pontos legyen, és haladéktalanul értesítenie kell bennünket az esetleges hibákról. Nem vállalunk felelősséget az Ön által leadott Megrendelés pontatlanságáért. A Megrendelés leadásával beleegyezik abba, hogy e-mailben visszaigazoljuk a Szerződést, amely tartalmazza az összes információt (azaz a Megrendelés visszaigazolását). A Megrendelés visszaigazolását a Szerződés megkötését követő ésszerű időn belül, de minden esetben legkésőbb a Szerződés alapján szállított Áruk leszállításáig megkapja.
 4. Bármely árajánlat a keltétől számított legfeljebb 1 napig érvényes, kivéve, ha azt egy korábbi időpontban kifejezetten visszavonjuk.
 5. A Szerződés megkötése után nem módosítható, legyen szó az Áru leírásáról, Díjakról vagy egyébről, kivéve, ha a módosításban a Megrendelő és a Szállító írásban megállapodott.
 6. Szándékunk szerint jelen Általános Szerződési Feltételek csak az Ön, mint Fogyasztó által kötött Szerződésre vonatkoznak. Ha nem ez a helyzet, akkor közölnie kell velünk, hogy egy másik szerződést tudjunk kötni az Ön számára megfelelőbb feltételekkel, amelyek bizonyos szempontból jobbak lehetnek az Ön számára, pl. üzleti.

Ár és fizetés

 1. Az Áruk ára és minden további szállítási vagy egyéb díj a Megrendelés időpontjában a Weboldalon feltüntetett ár, vagy az általunk írásban megállapodott egyéb ár.
 2. Az árak és díjak tartalmazzák a Megrendelés időpontjában érvényes ÁFA-t.
 3. Fizetnie kell a hitel- vagy betéti kártya adatainak megadásával a Megrendeléshez, és mi azonnal tudjuk fizetni.

Szállítás

1. Az árukat a megbeszélt időpontban vagy határidőn belül, vagy megállapodás hiányában indokolatlan késedelem nélkül, de semmi esetre sem haladja meg a Szerződés megkötésének napját követő 30 napon belül, a szállítási helyre szállítjuk. .

2. Mindenesetre, függetlenül a rajtunk kívül álló eseményektől, ha nem szállítjuk ki időben az árut, Ön (bármely egyéb jogorvoslaton túl) a Szerződést megszüntetheti, ha:

a. megtagadtuk az Áruk leszállítását, vagy ha az időben történő szállítás elengedhetetlen, figyelembe véve a Szerződés megkötésének időpontjában fennálló összes körülményt, vagy Ön a Szerződés megkötése előtt azt mondta nekünk, hogy az időben történő szállítás elengedhetetlen; vagy

b. miután nem teljesítettük időben, Ön a körülményeknek megfelelő későbbi határidőt határozott meg, és mi nem ezen az időszakon belül szállítottunk.

3. Ha Ön a Szerződés lejártakor kezeli, (egyéb jogorvoslati lehetőség mellett) haladéktalanul visszatérítjük a Szerződés alapján teljesített összes kifizetést.

4. Ha jogosult volt kezelni a Szerződést a végén, de ezt nem teszi meg, akkor nincs akadálya abban, hogy törölje bármely Áru Megrendelését vagy elutasítsa a leszállított árukat, és ha ezt megteszi, akkor mi (továbbá egyéb jogorvoslati lehetőségekre) haladéktalanul vissza kell küldeni a Szerződés alapján az ilyen lemondott vagy elutasított Árukért fizetett összes kifizetést. Ha az Árut kiszállították, vissza kell juttatnia nekünk.

5. Ha bármely Áru kereskedelmi egységet alkot (az egység kereskedelmi egységnek minősül, ha az egység felosztása lényegesen rontaná az áru értékét vagy az egység jellegét), nem törölheti vagy utasíthatja vissza egyes Áruk megrendelését anélkül, hogy a többi részre vonatkozó Megrendelés törlése vagy elutasítása.

6. Ön beleegyezik abba, hogy készlethiány vagy más valódi és méltányos ok esetén az Árut részletekben szállítjuk, a fenti rendelkezéseknek megfelelően, és feltéve, hogy Önt nem terheli többletköltség.

7. Ha Ön vagy meghatalmazottja nem a mi hibánkból nem veszi át az Árukat a Szállítási Helyszínen, felszámíthatjuk azok tárolásának és újraszállításának ésszerű költségeit.

8. Az Áruk a kiszállítás vagy a Vevő átvétele után az Ön felelősségévé válnak. Ha ésszerűen kivitelezhető, meg kell vizsgálnia az Árukat, mielőtt elfogadná azokat.

Kockázat és cím

1. Bármely Áru sérülésének vagy elvesztésének kockázata akkor száll át Önre, amikor az árut kiszállítják Önnek.

2. Nem Ön az Áruk tulajdonosa mindaddig, amíg a teljes kifizetést meg nem kaptuk. Ha a teljes fizetés lejárt, vagy az Ön csődje felé halad, értesítés útján dönthetünk úgy, hogy töröljük a szállítást, és megszüntetjük a továbbra is az Ön tulajdonában lévő Áruk használati jogát, ebben az esetben Önnek vissza kell küldenie azokat.

Visszavonás és lemondás

1. Ön visszavonhatja a Megrendelést, ha a Szerződés megkötése előtt jelezze felénk, ha egyszerűen meg kívánja változtatni a véleményét, és anélkül, hogy indoklást adna nekünk, és semmilyen felelősséget nem vállalna.

2. Ön elállhat a Szerződéstől, kivéve minden olyan árut, amely az Ön speciális igényei szerint készült (a Jobbra tér vissza) úgy, hogy legkésőbb a Szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül közölje velünk, ha egyszerűen meg kívánja változtatni a véleményét, és anélkül, hogy indoklást adna nekünk, és felelősség nélkül, kivéve az esetet, vissza kell térnie bármely üzlethelyiségben az Árut sértetlen állapotban saját költségén. Ezután haladéktalanul vissza kell térítenünk Önnek az előre kifizetett Áruk árát, de az esetleges külön szállítási díjat visszatarthatjuk. Ez nem érinti az Ön jogait, ha az elállás oka bármely hibás áru. Ez a visszaküldési jog eltér az alábbi Elállási jogoktól, és különálló.

3. Ez a távolsági szerződés (az alábbiakban meghatározottak szerint), amely rendelkezik elállási joggal (Elállási jogok) alább ismertetjük. Ezek az elállási jogok azonban nem vonatkoznak a következő árukra vonatkozó szerződésekre (más termékek nélkül) az alábbi körülmények között:

A. áruk, amelyek az Ön specifikációi szerint készültek vagy egyértelműen személyre szabottak;

B. olyan áruk, amelyek gyorsan romlanak vagy lejárnak.

4. Ezenkívül a szerződés felmondási joga a következő esetekben megszűnik:

A. bármely adásvételi szerződés esetén, ha az áru a kiszállítást követően elválaszthatatlanul (jellegének megfelelően) más cikkekkel keveredik.

Lemondási jog

5. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint Ön 14 napon belül indoklás nélkül elállhat jelen szerződéstől.

6. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön megszerzi, vagy amikor az Ön által megjelölt fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Árut fizikai birtokba veszi. Az áruk időbeli szállítására (azaz előfizetésekre) vonatkozó szerződésben az elállási jog az első szállítást követő 14 napon belül érvényesül.

7. Az elállási jog gyakorlásához Önnek világos nyilatkozattal (pl. postai úton, faxon vagy e-mailben küldött levélben) tájékoztatnia kell bennünket a jelen Szerződéstől való elállási döntéséről. Használhatja a mellékelt lemondási űrlapot, de nem kötelező. Mindenesetre Önnek képesnek kell lennie arra, hogy egyértelmű bizonyítékot tudjon felmutatni arról, hogy mikor történt a lemondás, így dönthet úgy, hogy a lemondási űrlapmintát használja.

8. A www.https://childrensbedshome.com/hu/ weboldalunkon elektronikusan is kitöltheti és benyújthatja az elállási űrlap mintáját vagy bármely más egyértelmű nyilatkozatot az Ügyfél szerződéstől való elállási döntéséről. Ha használja ezt a lehetőséget, késedelem nélkül visszaigazolást küldünk Önnek az ilyen lemondás kézhezvételéről tartós adathordozón (pl. e-mailben).

9. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közleményét a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

Lemondás hatásai az elállási időszakban

10. Az alábbiakban leírtak kivételével, ha Ön eláll a jelen Szerződéstől, visszatérítjük Önnek az Öntől kapott összes fizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek akkor merülnek fel, ha Ön a legolcsóbbtól eltérő szállítási módot választ. az általunk kínált standard szállítás).

Levonás a leszállított áruk után

11. Bármely szállított Áru értékvesztésének megtérítéséből levonhatjuk, ha a veszteség az Ön által végzett szükségtelen kezelés eredménye (azaz az Áruk természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéken túli kezelése) : pl. túlmutat azon a fajta kezelésen, amely ésszerűen megengedett az üzletben). Ennek az az oka, hogy Ön felelős ezért a veszteségért, és ha ez a levonás nem történik meg, akkor Önnek kell kifizetnie nekünk a veszteség összegét.

A visszatérítés ütemezése

12. Ha nem ajánlottuk fel az Áruk átvételét, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb:

A. 14 nappal azt követően, hogy visszakapjuk Öntől a szállított Árut, vagy

B. (ha korábban) 14 nappal azután, hogy bizonyítékot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy visszaküldte az árut.

13. Ha felajánlottuk az Áruk átvételét, vagy ha nem szállítottunk árut, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük a visszatérítést attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a szerződéstől való elállási döntéséről értesültünk.

14. A visszatérítést ugyanazzal a fizetési móddal fogjuk teljesíteni, mint amit az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten másként állapodott meg; semmi esetre sem terheli Önt semmilyen díj a visszatérítés következtében.

Áruk visszaküldése

15. Ha Ön árut kapott az Ön által felmondott szerződéssel kapcsolatban, késedelem nélkül, de legkésőbb 14-ig vissza kell küldenie az Árukat, vagy át kell adnia nekünk a Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ címen. napon belül attól a naptól számítva, amikor közli velünk a jelen Szerződés felmondását. A határidő betartható, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az Árut. Ön beleegyezik, hogy az Áruk visszaküldésének költségeit Önnek kell állnia.

16. A jelen Elállási Jogok alkalmazásában ezeknek a szavaknak a jelentése a következő:

A. távolsági szerződés a kereskedő és a fogyasztó között szervezett távértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási rendszer keretében, a kereskedő és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül, egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos használatával kötött szerződést jelenti az időtartamig bezárólag. amikor a szerződés létrejön;

B. adásvételi szerződés olyan szerződést jelent, amelynek értelmében a kereskedő átruházza az áruk tulajdonjogát a fogyasztóra, vagy beleegyezik abba, hogy a fogyasztó megfizeti az árat, vagy vállalja, hogy megfizeti, beleértve minden olyan szerződést, amelynek tárgya áruk és szolgáltatások egyaránt szerepel.

Megfelelőség

1. Jogi kötelességünk az Árut a Szerződésnek megfelelően szállítani, és nem teljesítjük, ha az alábbi kötelezettségnek nem tesz eleget.

2. Szállításkor az Áruk:

A. megfelelő minőségű legyen;

B. ésszerűen alkalmasnak kell lennie bármely olyan meghatározott célra, amelyre az árukat megvásárolja, és amelyet a Szerződés megkötése előtt közölt velünk (kivéve, ha ténylegesen nem támaszkodik a mi szakértelmünkre és ítélőképességünkre, vagy ésszerűtlen, hogy támaszkodjon) és alkalmasnak kell lennie bármely általunk meghatározott vagy a Szerződésben meghatározott célra; és

C. megfelelnek a leírásuknak.

3. Nem megfelelési hiba, ha a hiba az Ön anyagaiból ered.

Utódunk és alvállalkozóink

1. Bármelyik fél a jelen Szerződésből származó előnyöket másra ruházhatja át, és továbbra is felelős a másik felé a Szerződésből eredő kötelezettségeiért. A Szállító felelősséggel tartozik azon alvállalkozók cselekményeiért, akiket feladatai ellátására választ.

Egyik féltől független körülmények

1. Abban az esetben, ha valamelyik fél olyan hibából ered, amely az ésszerű ellenőrzésén kívül esik:

a. a fél a lehető leghamarabb értesíti a másik felet; és

b. a fél kötelezettségei az ésszerű mértékig felfüggesztésre kerülnek, feltéve, hogy a fél ésszerűen jár el, és nem vállal felelősséget olyan mulasztásért, amelyet ésszerűen nem tudott elkerülni, de ez nem érinti a Megrendelő fenti szállítással kapcsolatos jogait, ill. elállási jog, lent.

Felelősség kizárása

1. A Szállító nem zárja ki a felelősségét: (i) bármilyen csalárd cselekedet vagy mulasztás; vagy (ii) gondatlanságból vagy a Szállító egyéb jogi kötelezettségeinek megszegéséből eredő halál vagy személyi sérülés miatt. Ennek értelmében a Szállító nem felelős (i) olyan veszteségért, amelyet a Szerződés megkötésekor mindkét fél ésszerűen nem láthatott előre, vagy (ii) a Megrendelő üzleti tevékenységét, kereskedelmét, kézműves tevékenységét ért veszteségért (pl. vagy olyan szakma, amelyet a Fogyasztó nem szenvedne el - mert a Szállító úgy véli, hogy a Vásárló nem teljes egészében vagy főként üzleti, kereskedelmi, kézműves vagy hivatása céljából vásárolja meg az Árut.

Irányadó jog, joghatóság és panaszok

1. A Szerződésre (beleértve a szerződésen kívüli kérdéseket is) Anglia és Wales joga az irányadó.

2. A vitákat Anglia és Wales bíróságai elé lehet terjeszteni, illetve ahol az Ügyfél Skóciában vagy Észak-Írországban él, Skócia vagy Észak-Írország bíróságaihoz lehet benyújtani.

3. Igyekszünk elkerülni a vitákat, ezért a panaszokat a következő módon kezeljük: Ha bármilyen észrevétele, aggálya vagy panasza van az Árukkal vagy szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen.

Lemondási űrlap minta:

Nak nek
_______________
Children's Beds Home
Westpoint épület,
4 Redhaugs Rigg,
Edinburgh,
EH12 9DQ,
Skócia, Egyesült Királyság


E-mail cím: [email protected]
Telefonszám:00441313386191 vagy 00447514623532


Én/Mi[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(Érkezési dátum)


Fogyasztó(k) neve:Fogyasztó(k) címe:


 

Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíron értesítik)

 

Dátum