Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje pomiędzy Tobą, Użytkownikiem tej Witryny, a Children's Beds Home Ltd. , właścicielem i dostawcą tej Witryny. Children's Beds Home Ltd. bardzo poważnie traktuje prywatność Twoich informacji. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wykorzystywania przez nas wszelkich Danych zebranych przez nas lub dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie udostępniamy danych klientów stronom trzecim

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności.

Definicje i interpretacje

  1. W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące definicje:
Dane Łącznie wszystkie informacje, które przesyłasz do Children's Beds Home za pośrednictwem Witryny. Ta definicja obejmuje, w stosownych przypadkach, definicje zawarte w ustawie o ochronie danych z 1998 r.;
Ciasteczka mały plik tekstowy umieszczany na twoim komputerze przez tę Witrynę, kiedy odwiedzasz określone części Witryny i/lub korzystasz z niektórych funkcji Witryny. Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez tę Witrynę określa poniższa klauzula ( Pliki cookie );
Children's Beds Home , my czy my Children's Beds Home , spółka zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC552876 z siedzibą pod adresem 113 St. Johns Road, Edynburg, Szkocja, EH12 7SB
Prawo dotyczące plików cookie w Wielkiej Brytanii i UE przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r. zmienione przez przepisy dotyczące prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) (poprawka) z 2011 r.;
Użytkownik lub Ty jakiejkolwiek stronie trzeciej, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez Children's Beds Home i działająca w ramach swojego zatrudnienia lub (ii) zaangażowana jako konsultant lub w inny sposób świadcząca usługi na rzecz Children's Beds Home i uzyskująca dostęp do Witryny w związku z świadczenie takich usług;
Stronie internetowej strona internetowa, z której aktualnie korzystasz, http://www,childb.com/ oraz wszelkie subdomeny tej witryny, chyba że zostały wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki

2. W niniejszej polityce prywatności, o ile kontekst nie wymaga innej interpretacji:

a. liczba pojedyncza obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;

b. odniesienia do podpunktów, klauzul, załączników lub załączników stanowią odniesienia do podpunktów, punktów, załączników lub załączników niniejszej polityki prywatności;

c. odniesienie do osoby obejmuje firmy, spółki, jednostki rządowe, trusty i spółki osobowe;

d. „w tym” należy rozumieć jako „w tym bez ograniczeń”;

mi. odniesienie do jakichkolwiek przepisów ustawowych obejmuje wszelkie ich modyfikacje lub poprawki;

f. nagłówki i podtytuły nie stanowią części niniejszej polityki prywatności

Zakres niniejszej polityki prywatności

    3. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do działań Children's Beds Home i Użytkowników w odniesieniu do niniejszego Serwisu. Nie obejmuje to żadnych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej Witryny, w tym między innymi żadnych linków, które możemy udostępnić do witryn mediów sacial.

Informacje zebrane

    4. Możemy gromadzić od Ciebie następujące Dane, które obejmują Dane osobowe:

a. Nazwa

b. Data urodzenia;

c. Płeć:

d. Dane kontaktowe, takie jak adresy e-mail, adresy osobiste i numery telefonów;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nasze wykorzystanie danych

5. Dla celów ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. „Administratorem danych osobowych” jest Children's Beds Home .

6. Będziemy przechowywać wszelkie przesłane przez Ciebie Dane przez 6 miesięcy.

7. O ile nie jesteśmy do tego zobowiązani lub upoważnieni przez prawo i z zastrzeżeniem ujawnień stron trzecich wyraźnie określonych w niniejszej polityce, Twoje Dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Nie obejmuje to naszych podmiotów stowarzyszonych i/lub innych firm z naszej grupy.

8. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w punkcie poniżej ( Bezpieczeństwo ).

9. Niektóre lub wszystkie z powyższych Danych mogą być od czasu do czasu wymagane przez nas w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia podczas korzystania z naszej Witryny. W szczególności Dane mogą być przez nas wykorzystywane z następujących powodów:

a. prowadzenie dokumentacji wewnętrznej;

b. przesyłanie drogą elektroniczną materiałów promocyjnych, które mogą Cię zainteresować:

c. kontakt w celu badania rynku, który może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Takie informacje mogą być wykorzystywane do dostosowywania lub aktualizowania Witryny;

d. W celu dostarczenia Towaru do klienta niektóre informacje zostaną udostępnione usługodawcy;

w każdym przypadku zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Witryny i usługi osób trzecich

  10. Children's Beds Home może od czasu do czasu korzystać z usług innych podmiotów w celu obsługi niektórych procesów niezbędnych do działania Witryny. Dostawcy takich usług mają dostęp do niektórych Danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników tego Serwisu.

11. Wszelkie Dane wykorzystywane przez takie podmioty są wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez nie do świadczenia żądanych przez nas usług. Jakiekolwiek użycie do innych celów jest surowo zabronione. Ponadto wszelkie dane przetwarzane przez strony trzecie będą przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności i zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r.

    Linki do innych stron internetowych

 12. Niniejsza Witryna może od czasu do czasu udostępniać łącza do innych witryn. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje korzystania z takich witryn. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

Zmiany własności i kontroli firmy

13. Children's Beds Home może od czasu do czasu rozszerzać lub ograniczać naszą działalność, co może wiązać się ze sprzedażą i/lub przeniesieniem kontroli nad całością lub częścią Children's Beds Home. Dane dostarczone przez Użytkowników zostaną, jeśli dotyczy to jakiejkolwiek części naszej przeniesionej w ten sposób działalności, przeniesione wraz z tą częścią, a nowy właściciel lub podmiot przejmujący nową kontrolę będzie mógł, zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności, wykorzystywać Dane do celów, dla których zostały nam pierwotnie dostarczone.

14. Możemy również ujawnić Dane potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub dowolnej jej części.

15. W powyższych przypadkach podejmiemy działania w celu zapewnienia ochrony Twojej prywatności.

Kontrolowanie wykorzystania Twoich Danych

16. Wszędzie tam, gdzie wymagane jest przesłanie Danych, będziesz mieć możliwość ograniczenia korzystania z tych Danych przez nas. Może to obejmować:

17. wykorzystanie Danych do celów marketingu bezpośredniego; oraz

18. udostępnianie Danych podmiotom trzecim.

Funkcjonalność Serwisu

19. W celu skorzystania ze wszystkich funkcjonalności i funkcji dostępnych w Serwisie, może być wymagane podanie przez Ciebie określonych Danych.

20. Możesz ograniczyć wykorzystywanie plików Cookies przez swoją przeglądarkę internetową. Więcej informacji znajduje się w klauzuli poniżej ( Cookies ).

    Dostęp do własnych danych

   21. Masz prawo zażądać kopii wszelkich Twoich Danych Osobowych przechowywanych przez Children's Beds Home (gdzie takie Dane są przechowywane). Informacje te są również dostępne za pośrednictwem Twojego konta internetowego na naszej stronie internetowej lub możesz poprosić o kopię, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

Żądania usunięcia Twoich danych

   22. Masz prawo żądać usunięcia wszystkich Twoich danych będących w naszym posiadaniu. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do usunięcia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] Możesz również zażądać usunięcia swoich danych za pośrednictwem portalu internetowego na naszej stronie internetowej po zalogowaniu się na swoje konto.

Bezpieczeństwo

23. Bezpieczeństwo danych ma ogromne znaczenie dla Children's Beds Home i aby chronić Twoje dane, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia Danych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny.

24. Jeśli do niektórych części Witryny wymagany jest dostęp do hasła, jesteś odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

25. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane osobowe. Jednak przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i odbywa się na własne ryzyko. Nie możemy zapewnić bezpieczeństwa Twoich Danych przesyłanych do Witryny.

Ciasteczka

26. Ta Witryna może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na Twoim komputerze. Children's Beds Home wykorzystuje pliki cookie, aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z Witryny i ulepszyć naszą ofertę produktów. Firma Children's Beds Home starannie wybrała te pliki cookie i podjęła kroki w celu zapewnienia ochrony i poszanowania Twojej prywatności przez cały czas.

27. Wszystkie pliki cookie używane przez tę Witrynę są używane zgodnie z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i UE przepisami dotyczącymi plików cookie.

28. Zanim Witryna umieści pliki cookie na twoim komputerze, zostanie wyświetlony pasek komunikatu z prośbą o zgodę na ustawienie tych plików cookie. Wyrażając zgodę na umieszczanie plików cookie, umożliwiasz Children's Beds Home zapewnienie lepszych wrażeń i usług. Możesz, jeśli chcesz, odmówić zgody na umieszczanie plików cookie; jednak niektóre funkcje Witryny mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem.

29. Niniejsza Witryna może umieszczać następujące pliki Cookies:

30. Rodzaje plików cookie, których używamy, to analityczne/wydajnościowe pliki cookie oraz marketingowe pliki cookie. Analityczne i wydajnościowe pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających witrynę, sposób, w jaki nasi goście poruszają się po witrynie i w jaki sposób z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że nasi użytkownicy łatwo znajdą to, czego szukają. Pozwala nam to również aktualizować stronę internetową i zapewniać, że jest ona tak prosta w obsłudze, jak to tylko możliwe, a także wykrywać ewentualne błędy.

Oprócz tego używamy reklamowych lub marketingowych plików cookie. Pozwalają nam one zbierać informacje o Tobie w celu dokładniejszego tworzenia przydatnych i trafnych działań marketingowych. Umożliwia nam również wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, a także remarketing. Remarketing pozwala nam dowiedzieć się, czy byłeś na stronie, co pozwala nam wyświetlać Ci reklamy na podstawie produktów, które oglądałeś w witrynie.

31. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki Cookies, ale można to zmienić. Więcej informacji można znaleźć w menu pomocy w przeglądarce internetowej.

32. W każdej chwili możesz usunąć pliki Cookies; możesz jednak utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do Witryny, w tym między innymi ustawienia personalizacji.

33. Zaleca się, aby upewnić się, że przeglądarka internetowa jest aktualna oraz skorzystać z pomocy i wskazówek dostarczonych przez programistę przeglądarki internetowej, jeśli nie masz pewności co do dostosowania ustawień prywatności.

Ogólny

34. Nie możesz przenosić żadnych swoich praw wynikających z niniejszej polityki prywatności na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej polityki prywatności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że nie wpłynie to na Twoje prawa.

35. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej polityki prywatności (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, oraz nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszej polityki prywatności.

36. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

37. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

38. Children's Beds Home zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, jeśli od czasu do czasu uznamy to za konieczne lub jeśli będzie to wymagane przez prawo. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie, a przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian uznaje się, że zaakceptowałeś warunki polityki prywatności.

Możesz skontaktować się z Children's Beds Home przez e-mail na adres [email protected]