Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en Children's Beds Home Ltd. , de eigenaar en aanbieder van deze website. Children's Beds Home Ltd. neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website. We slaan geen creditcardgegevens op en delen ook geen klantgegevens met derden

Lees dit privacybeleid aandachtig door.

Definities en interpretaties

  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
Gegevens Gezamenlijk alle gegevens die u via de Website aan Children's Beds Home verstrekt. Deze definitie bevat, waar van toepassing, de definities die worden gegeven in de Data Protection Act 1998;
Koekjes een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde onderdelen van de Website bezoekt en/of wanneer u van bepaalde functies van de Website gebruik maakt. Details van de cookies die door deze website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule ( Cookies );
Children's Beds Home , wij of wij Children's Beds Home , een bedrijf opgericht in Schotland met registratienummer SC552876 met statutaire zetel op 113 St. Johns Road, Edinburgh, Schotland, EH12 7SB
Britse en EU-cookiewetgeving de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;
Gebruiker of jij elke derde partij die toegang heeft tot de website en die niet (i) in dienst Children's Beds Home en handelt in de uitoefening van hun dienstverband of (ii) is ingehuurd als adviseur of anderszins diensten verleent aan Children's Beds Home tot de website in verband met de levering van dergelijke diensten;
Website de website die u momenteel gebruikt, http://www,childb.com/, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden

2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

a. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

b. verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema's of bijlagen van dit privacybeleid;

c. een verwijzing naar een persoon omvat firma's, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en samenwerkingsverbanden;

d. onder "inclusief" wordt verstaan "inclusief maar niet beperkt tot";

e. verwijzing naar enige wettelijke bepaling omvat ook elke aanpassing of wijziging ervan;

f. de kopjes en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid

Reikwijdte van dit privacybeleid

    3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Children's Beds Home en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het strekt zich niet uit tot websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke link die we mogelijk naar saciale mediawebsites verstrekken.

Verzamelde data

    4. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

a. Naam

b. Geboortedatum;

c. Geslacht:

d. Contactgegevens zoals e-mailadressen, persoonlijke adressen en telefoonnummers;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Ons gebruik van gegevens

5. In het kader van de Wet op de gegevensbescherming van 1998 is Children's Beds Home de "gegevensbeheerder".

6. We bewaren alle gegevens die u verstrekt gedurende 6 maanden.

7. Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en onder voorbehoud van openbaarmakingen van derden die specifiek in dit beleid worden uiteengezet, zullen uw gegevens niet aan derden worden bekendgemaakt. Dit omvat niet onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.

8. Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998. Zie voor meer informatie over beveiliging de onderstaande clausule ( Beveiliging ).

9. Een of meer van de bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Gegevens kunnen met name door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

a. interne administratie;

b. verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u interessant kan zijn:

c. contact opnemen voor marktonderzoeksdoeleinden, mogelijk via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;

d. Om Goederen aan de klant te leveren, wordt een deel van de informatie gedeeld met de dienstverlener;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Websites en diensten van derden

  10. Children's Beds Home kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het afhandelen van bepaalde processen die nodig zijn voor de werking van de Website. De aanbieders van dergelijke diensten hebben toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website zijn verstrekt.

11. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover zij dit nodig hebben om de diensten uit te voeren die wij vragen. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien zullen alle gegevens die door derden worden verwerkt, worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit privacybeleid en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

    Links naar andere websites

 12. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of de verklaring van andere websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Veranderingen van eigendom en controle van het bedrijf

13. Children's Beds Home kan van tijd tot tijd ons bedrijf uitbreiden of verkleinen en dit kan de verkoop en/of de overdracht van de zeggenschap over het geheel of een deel van Children's Beds Home inhouden. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, zullen, waar relevant voor een deel van ons bedrijf dat aldus wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit privacybeleid, toestemming krijgen om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons is geleverd.

14. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

15. In bovenstaande gevallen zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Beheersing van het gebruik van uw gegevens

16. Overal waar u gegevens moet indienen, krijgt u opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:

17. gebruik van Gegevens voor direct marketingdoeleinden; en

18. Gegevens delen met derden.

Functionaliteit van de Website

19. Om alle kenmerken en functies die beschikbaar zijn op de Website te gebruiken, kan van u worden verlangd dat u bepaalde Gegevens verstrekt.

20. U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Voor meer informatie zie onderstaande clausule ( Cookies ).

    Toegang tot uw eigen gegevens

   21. U hebt het recht om een kopie te vragen van al uw persoonlijke gegevens die worden bewaard door Children's Beds Home (waar dergelijke gegevens worden bewaard). De informatie is ook beschikbaar via uw online account op onze website of u kunt een exemplaar aanvragen door contact met ons op te nemen via e-mail [email protected]

Verzoek om verwijdering van uw gegevens

   22. U heeft het recht om te vragen om verwijdering van al uw gegevens waarover wij beschikken. Als u gebruik wilt maken van uw recht op verwijdering, neem dan contact met ons op via het e-mailadres [email protected] U kunt ook verzoeken om uw gegevens te verwijderen via uw online portal op onze website zodra u zich aanmeldt bij uw account.

Veiligheid

23. Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Kinderbeddenhuis en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de via deze website verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

24. Als toegang met een wachtwoord vereist is voor bepaalde delen van de Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

25. We doen ons best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het verzenden van informatie via internet is echter niet geheel veilig en gebeurt op eigen risico. We kunnen de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen.

Koekjes

26. Deze website kan bepaalde cookies op uw computer plaatsen en openen. Kinderbeddenhuis maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring van de website te verbeteren en om ons productaanbod te verbeteren. Kinderbeddenhuis heeft deze cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

27. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewetgeving.

28. Voordat de website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin uw toestemming wordt gevraagd om die cookies in te stellen. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Kinderbeddenhuis in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dat wenst, toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de website niet volledig of zoals bedoeld werken.

29. Deze Website kan de volgende Cookies plaatsen:

30. De soorten cookies die we gebruiken zijn analyse-/prestatiecookies, evenals marketingcookies. De analyse- en prestatiecookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers van de website te herkennen en te tellen, hoe onze bezoekers zich op de website verplaatsen en hoe ze de website gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat onze gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Het stelt ons ook in staat om de website bij te werken en ervoor te zorgen dat deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, en om eventuele fouten op te sporen.

Daarnaast gebruiken we advertentie- of marketingcookies. Hiermee kunnen we informatie over u verzamelen om nauwkeuriger bruikbare en relevante marketing te creëren. Het stelt ons ook in staat om op interesses gebaseerde advertenties te doen, evenals remarketing. Remarketing stelt ons in staat om te weten of u op de website bent geweest, waardoor wij u kunnen adverteren op basis van producten die u op de website hebt bekeken.

31. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser.

32. U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot de Website, inclusief maar niet beperkt tot personalisatie-instellingen.

33. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u twijfelt over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

Algemeen

34. U mag geen van uw rechten onder dit privacybeleid overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen als we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet worden aangetast.

35. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid wordt hierdoor niet aangetast.

36. Tenzij anders overeengekomen, wordt geen enkele vertraging, handeling of verzuim door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel beschouwd als een afstand van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.

37. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

38. Children's Beds Home behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen wanneer wij dit van tijd tot tijd nodig achten of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

U kunt per e-mail contact opnemen met Children's Beds Home via [email protected]