Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Children's Beds Home Ltd. , de eigenaar en aanbieder van deze website. Children's Beds Home Ltd. neemt de privacy van uw informatie zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle door ons verzamelde of door u verstrekte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website. Wij slaan geen creditcard op details en delen ook geen klantgegevens met derden

Lees dit privacybeleid zorgvuldig.

Definities en interpretatie

  1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:
GegevensGezamenlijk alle informatie die u via de website aan Kinderbedden Thuis verstrekt. Deze definitie bevat, in voorkomend geval, de definities van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1998; 
Cookieseen klein tekstbestand dat door deze website op uw computer is geplaatst wanneer u bepaalde delen van de website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Details over de cookies die door deze website worden gebruikt, zijn opgenomen in onderstaande clausule (Cookies);
Children's Beds Home, wij of wijChildren's Beds Home, een bedrijf gevestigd in Schotland met geregistreerd nummer SC552876 waarvan de statutaire 113 St. Johns Road, Edinburgh, Schotland, EH12 7SB
Britse en EU-cookiewetde Verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) 2003, zoals gewijzigd bij de Verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging) 2011;
Gebruiker of uelke derde partij die toegang heeft tot de website en geen van beide (i) in dienst is van Children's Beds Home en optreedt in de loop van hun dienstverband of (ii) als consultant is aangesteld of anderszins diensten verleent aan Children's Beds Home en toegang heeft tot de website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; 
Websitede website die u momenteel gebruikt, https://childrensbedshome.com/ , en eventuele subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden

 

    2. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

a. het enkelvoud omvat het meervoud en vice versa;

b. verwijst naar subclausules, clausules, schema's of aanhangsels zijn subclausules, clausules, schema's of aanhangsels van dit privacybeleid;

c. een verwijzing naar een persoon omvat ondernemingen, bedrijven, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;

d. "including" wordt verstaan " ook zonder beperking";

e. verwijst naar een wettelijke bepaling omvat elke wijziging of wijziging ervan;

f. de rubrieken en subrubrieken maken geen deel uit van dit privacybeleid

    Werkingssfeer van dit privacybeleid

    3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de acties van kinderbedden thuis en gebruikers met betrekking tot deze website. Het strekt zich niet uit tot websites die toegankelijk zijn vanaf deze website, waaronder, maar niet beperkt tot, een link die we kunnen bieden aan sacial media websites.

    Verzamelde gegevens

    4. We kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:

a. Naam

b. geboortedatum;

c. Geslacht:

d. Contactgegevens zoals e-mailadressen, persoonlijke adressen en telefoonnummers;

    in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid.

    Ons gebruik van gegevens

    5. Voor de Wet bescherming persoonsgegevens 1998 is Children's Beds Home de "verwerkingsverantwoordelijke".

    6. We bewaren alle gegevens die u indient gedurende 6 maanden.

    7. Tenzij we wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, en onder voorbehoud van openbaarmakingen van derden die specifiek in dit beleid zijn vastgelegd, worden uw gegevens niet aan derden verstrekt. Dit geldt niet voor onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.

    8. Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de beginselen van de Wet bescherming persoonsgegevens van 1998. Voor meer details over de veiligheid zie de clausule hieronder (Veiligheid).

    9. Alle bovenstaande gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden verlangd om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Met name gegevens kunnen door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

a. interne administratie;

b. verzending per e-mail van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn:

c. contact op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden die kunnen worden gedaan via e-mail, telefoon, fax of e-mail. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken;

d. Om goederen aan de klant te leveren, wordt een deel van de informatie gedeeld met de dienstverlener;

    in elk geval, in overeenstemming met dit privacybeleid. 

    Websites en diensten van derden

    10. Kinderbedden Home kan van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van andere partijen voor het behandelen van bepaalde processen die nodig zijn voor de werking van de website. De aanbieders van dergelijke diensten hebben toegang tot bepaalde persoonsgegevens die door gebruikers van deze website worden verstrekt.

    11. Alle gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover zij dat nodig hebben om de diensten uit te voeren die wij vragen. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien worden alle gegevens die door derden worden verwerkt, verwerkt binnen de voorwaarden van dit privacybeleid en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 1998.

    Links naar andere websites

    12. Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bieden. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd om het privacybeleid of verklaring van andere websites voorafgaand aan het gebruik ervan.

    Veranderingen van bedrijfseigendom en -controle

    13. Children's Beds Home kan, van tijd tot tijd, uitbreiden of verminderen van ons bedrijf en dit kan de verkoop en / of de overdracht van de controle van alle of een deel van Children's Beds Home. Gegevens die door gebruikers worden verstrekt, wanneer het relevant is voor een deel van ons bedrijf dat zo wordt overgedragen, worden samen met dat deel overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuw controlerende partij, op grond van dit privacybeleid, zal worden toegestaan om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk aan ons werd geleverd.

    14. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.

    15. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

    Controle van het gebruik van uw gegevens

    16. Waar u ook gegevens moet indienen, u krijgt opties om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan onder meer het volgende zijn:

    17. het gebruik van gegevens voor direct marketingdoeleinden; En

    18. het delen van gegevens met derden.

    Functionaliteit van de website

    19. Om alle functies en functies die beschikbaar zijn op de website te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde gegevens indienen.

    10M U het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie voor meer informatie de onderstaande clausule (Cookies).

    Toegang tot uw eigen gegevens

   21. U heeft het recht om een kopie te vragen van een van uw persoonlijke gegevens in het bezit van Children's Beds Home (waar dergelijke gegevens worden bewaard)

   Veiligheid

   12M Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Children's Beds Home en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en leidinggevende procedures ingevoerd om gegevens die via deze website worden verzameld, te beschermen en te beveiligen.

   23. Als wachtwoordtoegang vereist is voor bepaalde delen van de website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord.

   14M Wij streven ernaar ons best te doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het doorgeven van informatie via internet is echter niet helemaal veilig en gebeurt op eigen risico. We kunnen de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen.

   Cookies

   25. Deze website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en openen. Children's Beds Home gebruikt Cookies om uw ervaring met het gebruik van de website te verbeteren en om ons assortiment te verbeteren. Children's Beds Home heeft zorgvuldig gekozen voor deze cookies en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.

   26. Alle cookies die door deze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Britse en EU-cookiewet.

   17M Voordat de website Cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtenbalk met het verzoek om toestemming te vragen om deze cookies in te stellen. Door toestemming te geven voor het plaatsen van cookies, stelt u Children's Beds Home in staat om u een betere ervaring en service te bieden. U, indien gewenst, toestemming weigeren voor het plaatsen van cookies; bepaalde functies van de website kunnen echter niet volledig of zoals bedoeld functioneren.

   28. Deze website kan de volgende cookies plaatsen:

   19M Type cookiedoel Analytische/prestatiecookies Zij stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich bewegen op onze website wanneer ze het gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

   30. U ervoor kiezen om cookies in te schakelen of uit te schakelen in uw internetbrowser. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers Cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Voor meer informatie u het helpmenu in uw internetbrowser raadplegen.

   31. Je ervoor kiezen om cookies op elk gewenst moment te verwijderen; U echter alle informatie verliezen waarmee u sneller en efficiënter toegang krijgt tot de website, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.

   32. Het wordt aanbevolen dat u ervoor zorgt dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

   Algemene

   33. U mag geen van uw rechten uit hoofde van dit privacybeleid overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten overdragen in het kader van dit privacybeleid, waarbij we redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet worden aangetast.

   34. Indien een rechterlijke of bevoegde autoriteit van oordeel is dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, zal die bepaling of deelbepaling, voorzover nodig, worden geacht te worden geschrapt, en de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van dit privacybeleid wordt niet aangetast.

   35. Tenzij anders overeengekomen, zal geen vertraging, handeling of verzuim door een partij bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een afstand van dat recht of rechtsmiddel.

   36. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit hoofde van de overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse en Welshe rechtbanken.

   Wijzigingen in dit privacybeleid

   37. Children's Beds Home behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen zoals we dat nodig achten van tijd tot tijd of zoals wettelijk vereist kan zijn. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard voor uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

         U contact opnemen met kinderbedden thuis via e-mail op info@childrensbedshome.com.