Privātuma politika

Šī privātuma politika attiecas uz jums, šīs Tīmekļa vietnes lietotāju un "Children's Beds Home" ( Children's Beds Home Ltd.), šīs Tīmekļa vietnes īpašnieku un nodrošinātāju. Bērnu Gultas Home SIA ņem privātumu jūsu informācija ir ļoti nopietni. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz to, kā mēs izmantojam jebkādus un visus mūsu apkopotos vai jūsu sniegtos datus saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs nesaglabājam kredītkarti informāciju, kā arī mēs nedalām klientu informāciju ar jebkādām trešām pusēm

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo konfidencialitātes politiku.

Definīcijas un interpretācija

  1. Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantotas šādas definīcijas:
DatuKopā visa informācija, ko jūs iesniedzat Bērnu gultas Home, izmantojot Tīmekļa vietni. Šī definīcija attiecīgā gadījumā ietver definīcijas, kas sniegtas 1998. gada Datu aizsardzības aktā; 
Sīkfailusneliels teksta fails, ko jūsu datorā ievieto šī tīmekļa vietne, kad apmeklējat noteiktas Tīmekļa vietnes daļas un/vai izmantojat noteiktus Tīmekļa vietnes līdzekļus. Sīkāka informācija par sīkdatnēm, ko izmanto šajā tīmekļa vietnē, ir izklāstīta zemāk punktā (Sīkfailus);
Bērnu gultas Sākums, mēs vai mēsBērnu gultas sākums, Skotijā reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru SC552876, kura juridiskā adrese ir 113 St Johns Road, Edinburga, Skotija, EH12 7SB
Apvienotās Karalistes un ES sīkdatņu likums2003. gada Noteikumi par privātumu un elektronisko sakaru (EK direktīva), kas grozīti ar 2011. gada Noteikumiem par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju (EK direktīva) (grozījumi);
Lietotājs vai jūsjebkura trešā persona, kas piekļūst Tīmekļa vietnei un nav vai nu (i) nodarbināta Bērnu gultas mājās un darbojas, veicot darbu, vai (ii) ir iesaistīta kā konsultants vai citādi sniedz pakalpojumus Bērnu gultas mājai un piekļuvei Tīmekļa vietnei saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu; 
Mājas lapātīmekļa vietni, kuru pašlaik izmantojat, http://www,childb.com/ un visus šīs vietnes apakšdomēnus, ja vien tos skaidri neizņemot ar saviem noteikumiem un nosacījumiem.

 

    2. Šajā privātuma politikā, ja vien konteksts neprasa atšķirīgu interpretāciju:

a. vienskaitlī ietilpst daudzskaitlī un otrādi;

b. atsauces uz apakšklauzulām, klauzulām, grafikiem vai papildinājumiem attiecas uz šīs konfidencialitātes politikas apakšklauzulām, klauzulām, grafikiem vai papildinājumiem;

c. atsauce uz personu ietver uzņēmumus, uzņēmumus, valsts iestādes, trastus un personālsabiedrības;

d. ar "ieskaitot" saprot "tostarp bez ierobežojumiem";

e. atsauce uz jebkādiem tiesību aktu noteikumiem ietver jebkādus tā grozījumus vai grozījumus;

f. virsraksti un apakšvirsumi nav šīs konfidencialitātes politikas daļa

    Šīs konfidencialitātes politikas darbības joma

    3. Šī privātuma politika attiecas tikai uz bērnu gultņu mājas un lietotāju darbībām saistībā ar šo Tīmekļa vietni. Tas neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kurām var piekļūt no šīs tīmekļa vietnes, tostarp, bet ne tikai, uz jebkuru saiti, ko mēs varam nodrošināt sacial media tīmekļa vietnēm.

    Savāktie dati

    4. Mēs varam no jums apkopot šādus datus, tostarp personas datus:

A. vārds

B. Dzimšanas datums;

c. Dzimums:

d. kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adreses, personiskās adreses un tālruņa numuri;

    katrā gadījumā saskaņā ar šo privātuma politiku.

    Datu izmantošana

    5. 1998. gada Datu aizsardzības likuma nolūkā Bērnu gultņu māja ir "datu pārzinis".

    6. Mēs saglabāsim visus datus, ko iesniedzat 6 mēnešus.

    7. Ja vien mums saskaņā ar likumu nav pienākuma vai atļauja to darīt un ja pret to attiecas jebkāda trešās puses informācija, kas īpaši izklāstīta šajā politikā, jūsu Dati netiks izpausti trešajām personām. Tas neietver mūsu filiāles un / vai citus uzņēmumus mūsu grupā.

    8. Visi personas dati tiek glabāti droši saskaņā ar 1998. gada Datu aizsardzības likuma principiem. Sīkāku informāciju par drošību skatīt tālāk esošajā punktā (Drošības).

    9. Jebkuru vai visus iepriekš minētos Datus mēs varam pieprasīt laiku pa laikam, lai sniegtu Jums vislabāko iespējamo pakalpojumu un pieredzi, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni. Konkrēti, Mēs varam izmantot Datus šādu iemeslu dēļ:

a. iekšējā uzskaite;

b. tādu reklāmas materiālu nosūtīšana pa e-pastu, kas varētu jūs interesēt:

c. kontakts tirgus izpētes nolūkos, ko var veikt, izmantojot e-pastu, tālruni, faksu vai pastu. Šādu informāciju var izmantot, lai pielāgotu vai atjauninātu Tīmekļa vietni;

d. Lai piegādātu Klientam Preces, daļa informācijas tiks kopīgota ar pakalpojumu sniedzēju;

    katrā gadījumā saskaņā ar šo privātuma politiku. 

    Trešo pušu tīmekļa vietnes un pakalpojumi

    10. Bērnu gultas Mājas var laiku pa laikam izmantot citu pušu pakalpojumus, lai risinātu noteiktus procesus, kas nepieciešami Mājas lapas darbībai. Šādu pakalpojumu sniedzējiem ir piekļuve noteiktiem personas datiem, ko sniedz šīs Tīmekļa vietnes lietotāji.

    11. Visi šādu personu izmantotie Dati tiek izmantoti tikai tiktāl, ciktāl to pieprasa, lai tie varētu sniegt mūsu pieprasītos pakalpojumus. Jebkāda izmantošana citiem mērķiem ir stingri aizliegta. Turklāt visi dati, ko apstrādā trešās personas, tiks apstrādāti saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku un saskaņā ar 1998. gada Datu aizsardzības likumu.

    Saites uz citām tīmekļa vietnēm

    12. Šī tīmekļa vietne laiku pa laikam var nodrošināt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šādas tīmekļa vietnes un neesat atbildīgs par šo tīmekļa vietņu saturu. Šī konfidencialitātes politika neattiecas uz to, kā jūs izmantojat šādas tīmekļa vietnes. Jums ir ieteicams izlasīt konfidencialitātes politiku vai paziņojumu par citām tīmekļa vietnēm pirms to izmantošanas.

    Izmaiņas uzņēmumu īpašumtiesībās un kontrolē

    13. Bērnu gultas mājās laiku pa laikam var paplašināt vai samazināt mūsu uzņēmējdarbību, un tas var ietvert visu bērnu gultņu mājas vai tās daļas pārdošanu un/vai kontroli. Lietotāju sniegtie dati, ja tie attiecas uz jebkuru mūsu uzņēmuma daļu, tiks nodoti kopā ar šo daļu, un jaunajam īpašniekam vai jaundzimušā pusei saskaņā ar šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem būs atļauts izmantot Datus mērķiem, kādiem tie sākotnēji tika piegādāti mums.

    14. Mēs varam arī atklāt Datus potenciālajam pircējam mūsu biznesā vai jebkurā tā daļā.

    15. Iepriekš minētajos gadījumos mēs veiksim pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātuma aizsardzību.

    Datu izmantošanas kontrole

    16. Lai kur jums būtu jāiesniedz Dati, jums tiks dotas iespējas ierobežot šo Datu izmantošanu. Tas var ietvert:

    17. Datu izmantošana tiešās tirgvedības nolūkos; Un

    18. datu apmaiņa ar trešajām personām.

    Tīmekļa vietnes funkcionalitāte

    19. Lai izmantotu visas Tīmekļa vietnē pieejamās funkcijas un funkcijas, jums var būt jāiesniedz noteikti Dati.

    20. Jūs varat ierobežot interneta pārlūkprogrammas sīkdatņu izmantošanu. Plašāku informāciju skatiet tālāk esošajā punktā (Sīkfailus).

    Piekļuve saviem datiem

   21. Jums ir tiesības pieprasīt kopiju jebkuru jūsu personas datu, kas ir Bērnu gultas Home (ja šādi dati tiek glabāti)

   Drošības

   22. Datu drošība ir ļoti svarīga Bērnu gultas mājas un aizsargāt jūsu datus, mēs esam izveidojuši piemērotas fiziskās, elektroniskās un vadības procedūras, lai aizsargātu un drošus datus, kas savākti, izmantojot šo Tīmekļa vietni.

   23. Ja dažām Tīmekļa vietnes daļām ir nepieciešama paroles piekļuve, jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitāti.

   24. Mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus. Tomēr informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša un tiek veikta uz jūsu paša atbildību. Mēs nevaram nodrošināt jūsu uz Tīmekļa vietni pārsūtīto datu drošību.

   Sīkfailus

   25. Šī Tīmekļa vietne var ievietot un piekļūt noteiktiem Sīkfailiem jūsu datorā. Bērnu gultas mājas izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu jūsu pieredzi, izmantojot Tīmekļa vietni un uzlabot mūsu produktu klāstu. Bērnu gultas mājas ir rūpīgi izvēlējusies šīs sīkdatnes un ir veikusi pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu privātums ir aizsargāts un ievērots visu laiku.

   26. Visas sīkdatnes, ko izmanto šī tīmekļa vietne, tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošajiem Apvienotās Karalistes un ES Sīkdatņu likumiem.

   27. Pirms Tīmekļa vietnes sīkfaili tiek ievietojuši jūsu datorā, jums tiks parādīta ziņojumu josla, kurā būs nepieciešama jūsu piekrišana šo Sīkdatņu iestatīšanai. Dodot savu piekrišanu sīkdatņu izvietošanai, jūs varat nodrošināt bērniem labāku pieredzi un pakalpojumus. Ja vēlaties, jūs varat atteikt piekrišanu Sīkdatņu izvietošanai; tomēr dažas Tīmekļa vietnes funkcijas var nedarboties pilnībā vai kā paredzēts.

   28. Šī tīmekļa vietne var izvietot šādas sīkdatnes:

   29. Sīkdatņu nolūka veids Analītiskās / veiktspējas sīkdatnes Tās ļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētāju skaitu un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas mūsu mājas lapā, kad viņi to izmanto. Tas palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, piemēram, nodrošinot, ka lietotāji viegli atrod meklēto.

   30. Jūs varat izvēlēties iespējot vai atspējot sīkdatnes jūsu interneta pārlūkprogrammā. Pēc noklusējuma lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes, bet to var mainīt. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet palīdzības izvēlni jūsu interneta pārlūkprogrammā.

   31. Jūs varat izvēlēties dzēst Sīkdatnes jebkurā laikā; tomēr jūs varat zaudēt jebkādu informāciju, kas ļauj jums piekļūt Tīmekļa vietnei ātrāk un efektīvāk, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar personalizācijas iestatījumiem.

   32. Ir ieteicams nodrošināt, ka jūsu interneta pārlūkprogramma ir atjaunināta un ka jūs konsultējaties ar interneta pārlūkprogrammas izstrādātāja sniegto palīdzību un norādījumiem, ja neesat pārliecināts par konfidencialitātes iestatījumu pielāgošanu.

   Vispārīgi

   33. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku nevienai citai personai. Mēs varam nodot savas tiesības saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, ja mēs pamatoti uzskatām, ka jūsu tiesības netiks ietekmētas.

   34. Ja kāda tiesa vai kompetentā iestāde konstatē, ka kāds no šīs privātuma politikas noteikumiem (vai kādas daļas no kāda noteikuma) nav spēkā neesošs, nelikumīgs vai neizpildāms, šis noteikums vai nepilnas puses noteikums, ciktāl tas ir nepieciešams, tiek uzskatīts par dzēstu, un tas neietekmēs citu šīs privātuma politikas noteikumu spēkā esamību un izpildāmību.

   35. Ja vien nav panākta cita vienošanās, puse nerīkojas, nerīkojas vai bezdarbība, īstenojot jebkādas tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tiks uzskatīta par atteikšanos no šīm vai jebkurām citām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

   36. Šo nolīgumu reglamentēs un interpretēs saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem. Visi strīdi, kas rodas saskaņā ar Nolīgumu, būs pakļauti tikai Angļu un Velsas tiesu jurisdikcijai.

   Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

   37. Bērnu gultas home patur tiesības mainīt šo privātuma politiku, kā mēs varam uzskatīt par nepieciešamu laiku pa laikam vai kā to var pieprasīt likums. Visas izmaiņas tiks nekavējoties publicētas Tīmekļa vietnē, un tiek uzskatīts, ka esat piekritis privātuma politikas noteikumiem par to, ka jūs pēc izmaiņām pirmo reizi izmantojat Tīmekļa vietni.

         Jūs varat sazināties ar bērnu gultņu mājas pa e-pastu info@childrensbedshome.com.