Naudojimo sąlygos

Prašome perskaityti visas šias sąlygas. 

Kadangi mes galime priimti jūsų užsakymą ir sudaryti teisiškai vykdytiną sutartį be papildomų nuorodų į jus, turite perskaityti šias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog jose yra viskas, ko norite, ir nieko, kuo nesate patenkinti. Jei nesate tikri dėl nieko, tiesiog paskambinkite mums 00441312483023 arba 00447514623532

Programa

 1. Šios Sąlygos bus taikomos jums (Klientui ar Jums) perkant prekes. Mes vaikų Bed's Home Ltd bendrovė registruota Škotijoje numeris SC552876, kurių registruota buveinė yra HUDSON HOUSE VERSLO CENTRAS, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, EDINBURGAS, ŠKOTIJA, EH1 3QB su el. pašto adresu info@childrensbedshome.com; telefono numeris 00441312483023 arba 00447514623532; (Tiekėjas, mes arba mes).
 2. Tai yra sąlygos, kuriomis mes parduodame jums visas Prekes. Užsakdami bet kurią Iš Prekių, Jūs sutinkate būti saistomi šių Sąlygų. Prekes iš Svetainės galite įsigyti tik tuo atveju, jei turite teisę sudaryti sutartį ir esate ne mažiau kaip 18 metų. 

Aiškinimas

 1. Vartotojas – asmuo, veikiantis ne vien tik arba didžiąja kaina už savo prekybos, verslo, amato ar profesijos ribų;
 2. Sutartis reiškia teisiškai įpareigojančią sutartį tarp jūsų ir mūsų dėl Prekių tiekimo;
 3. Pristatymo vieta – Tiekėjo patalpos ar kita vieta, kurioje turi būti tiekiamos Prekės, kaip nustatyta Užsakyme;
 4. patvarioji laikmena – popierius arba el. paštas arba bet kuri kita laikmena, leidžianti informaciją asmeniškai adresuoti gavėjui, leidžianti gavėjui saugoti informaciją taip, kad ji būtų prieinama ateityje, tiek laiko, kad informacija būtų pakankamai ilga, ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią;
 5. Prekės – tai Svetainėje reklamuojamos prekės, kurias pateikiame Jums užsakyme nustatytą numerį ir aprašymą;
 6. Užsakymas reiškia Kliento užsakymą Prekėms iš Tiekėjo, pateiktas po žingsnis po žingsnio proceso, pateikto Svetainėje;
 7. Privatumo politika – tai sąlygos, kuriomis nustatyta, kaip mes nagrinėsime konfidencialią ir asmeninę informaciją, gautą iš jūsų per Svetainę;
 8. Svetainė reiškia mūsų www.childrensbedshome.com, kurioje reklamuojamos Prekės. 

Prekės

 1. Prekių aprašymas pateikiamas Interneto svetainėje, kataloguose, brošiūrose ar kitoje reklamos formoje. Bet koks aprašymas skirtas tik iliustruoti ir gali būti nedideli tiekiamų Prekių dydžio ir spalvos neatitikimai. 
 2. Jei prekės pagamintos pagal jūsų specialius reikalavimus, jūs esate atsakingi už tai, kad bet kokia jūsų pateikta informacija ar specifikacija būtų tiksli. 
 3. Visos Svetainėje rodomos prekės yra pasiekiamos. 
 4. Mes galime keisti Prekes, kurios yra būtinos, kad būtų laikomasi bet kokių galiojančių įstatymų ar saugos reikalavimų. Apie šiuos pakeitimus jus informuosime. 

Asmeninė informacija ir registracija

 1. Registruodami naudotis Svetaine, turite nustatyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs liekate atsakingi už visus veiksmus, kurių buvo imtasi pagal pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį, ir įsipareigojate neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio niekam kitam ir laikyti juos paslaptyje. 
 2. Mes saugome ir naudojame visą informaciją griežtai pagal Privatumo politiką. 
 3. Mes galime susisiekti su Jumis el. paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais ir iš anksto apmokėtu paštu, ir jūs tam aiškiai sutinkate. 

Pardavimo pagrindas

 1. Prekių aprašymas mūsų svetainėje nėra sutartinis pasiūlymas parduoti Prekes. Kai Užsakymas buvo pateiktas Svetainėje, mes galime jį atmesti dėl bet kokios priežasties, nors mes stengsimės nedelsiant jums pasakyti priežastį. 
 2. Užsakymo procesas yra išdėstytas Svetainėje. Kiekvienas veiksmas leidžia patikrinti ir pakeisti klaidas prieš pateikiant Užsakymą. Jūs esate atsakingi už tai, kad patikrintumėte, ar teisingai naudojote užsakymo procesą. 
 3. Sutartis dėl užsakytų Prekių pardavimo bus sudaryta tik tada, kai iš mūsų gausite užsakymą patvirtinantį el. laišką (Užsakymo patvirtinimas). Užsakymo patvirtinimas jums bus išsiųstas tik po to, kai gausime aiškų apmokėjimą už jūsų užsakytas Prekes. Turite užtikrinti, kad Užsakymo patvirtinimas būtų išsamus ir tikslus, ir nedelsdami pranešti mums apie visas klaidas. Mes neatsakome už jokius jūsų pateiktų užsakymų netikslumus. Pateikdami Užsakymą jūs sutinkate, kad mes jums patvirtinsime Sutartį el. paštu su visa jame pateikta informacija (t. y. Užsakymo patvirtinimu). Užsakymo patvirtinimą gausite per protingą laiką po Sutarties sudarymo, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip pristatę bet kokias pagal Sutartį tiekiamas Prekes. 
 4. Bet koks pasiūlymas galioja ne ilgiau kaip 1 dieną nuo jo datos, nebent mes aiškiai jį atsiimsime anksčiau. 
 5. Joks Sutarties pakeitimas, nesvarbu, ar tai būtų Prekių aprašymas, Mokesčiai ar kitaip, negali būti atliekamas po to, kai ji buvo sudaryta, išskyrus atvejus, kai dėl pakeitimo susitaria Klientas ir Tiekėjas raštu. 
 6. Mes ketiname, kad šios Sąlygos būtų taikomos tik sutarčiai, kurią jūs, kaip Vartotojas, sudarėte. Jei taip nėra, turite mums pasakyti, kad galėtume suteikti jums kitokią sutartį su sąlygomis, kurios jums tinkamesnės, kurios tam tikrais atžvilgiais gali būti jums geresnės, pvz., suteikdami jums, kaip verslo, teises. 

Kaina ir mokėjimas

 1. Prekių kaina ir bet kokie papildomi pristatymo ar kiti mokesčiai yra nustatyti Svetainėje Užsakymo dieną arba kita kaina, dėl kurios mes susitariame raštu. 
 2. Į kainas ir mokesčius įseina PVM, kuris yra užsakymo metu galioto tarifo. 
 3. Turite sumokėti pateikdami savo kredito ar debeto kortelės duomenis su savo Užsakymu ir mes galime nedelsiant atlikti mokėjimą. 

Pristatymo

1. Prekes į Pristatymo vietą pristatysime iki sutarto laikotarpio arba per sutartą laikotarpį arba, nepavykus susitarti, nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. 

2. Bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti, jei laiku nepristatome Prekių, galite (be kitų teisių gynimo priemonių) gydyti Sutartį pabaigoje, jei:

a. mes atsisakėme pristatyti Prekes, arba jei pristatymas laiku yra būtinas, atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes Sutarties sudarymo metu, arba sakėte mums prieš Sutarties sudarymą, kad pristatymas laiku buvo būtinas; Arba

b. po to, kai laiku neįvykdėme rezultatų, jūs nurodėte vėlesnę laikotarpį, atitinkantį aplinkybes, ir per tą laikotarpį nepristatėme. 

3. Jei su Sutartimi elgsimės pabaigoje, mes (be kitų teisių gynimo priemonių) nedelsdami grąžinsime visus pagal Sutartį atliktus mokėjimus.

4. Jei turėjote teisę gydyti Sutartį pabaigoje, tačiau to nedarykite, jums nebus užkirstas kelias atšaukti Užsakymą bet kokioms Prekėms arba atmesti pristatytas Prekes, o jei tai padarysite, mes (be kitų teisių gynimo priemonių) nedelsiant grąžinsime visus mokėjimus, atliktus pagal Sutartį už bet kokias tokias atšauktas ar atmestas Prekes. Jei Prekės buvo pristatytos, turite jas grąžinti mums.

5. Jei kuri nors Preke sudaro komercinį vienetą (vienetas yra komercinis vienetas, jei vieneto padalijimas iš esmės pablogintų prekių vertę arba vieneto pobūdį), negalite atšaukti ar atmesti Užsakymo kai kurioms iš šių Prekių, taip pat neatšaukdami ar neatmesdami Užsakymo likusioms jų oms.

6. Jūs sutinkate, kad prekes galime pristatyti dalimis, jei patiriame atsargų trūkumą ar kitą tikrą ir teisingą priežastį, atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas nuostatas ir su sąlyga, kad neprivalote mokėti papildomų mokesčių.

        7. Jei jūs ar jūsų kandidatas ne dėl mūsų kaltės nesiima prekių pristatymo į Pristatymo vietą, mes galime imti pagrįstas jų saugojimo ir pristatymo išlaidas.

        8. Prekės taps Jūsų atsakomybe nuo pristatymo užbaigimo ar Klientų atsiėmybos. Jei tai praktiškai įmanoma, prieš priimdami prekes turite jas patikrinti.

Rizika ir pavadinimas

1. Bet kurios Prekės sugadinimo ar praradimo rizika jums praeis, kai Prekės jums bus pristatytos.

2. Jūs neturite prekių, kol negavome viso apmokėjimo. Jei visas mokėjimas yra pradelstas arba jūsų bankroto link įvyksta žingsnis, mes galime pasirinkti, įsiųsdami atšaukti bet kokį pristatymą ir nutraukti bet kokią teisę naudoti jums vis dar priklausančias Prekes, tokiu atveju turite jas grąžinti.

Atšaukimas ir atšaukimas

 1. Užsakymą galite atšaukti mums pasakę prieš Sutarties sudarymą, jei tiesiog norite persigalvoti ir nepateikdami mums priežasties, nepatiriant jokios atsakomybės.

 2. Sutartį galite nutraukti, išskyrus bet kokias Prekes, kurios yra pagamintos pagal jūsų specialius reikalavimus (toliau – Grąžina į dešinę), pasakydamas mums ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, jei tiesiog norite apsigalvoti ir nepateikdami mums priežasties, ir be atsakomybės, išskyrus atvejus, kai tokiu atveju turite grąžinti prekes į bet kurią iš mūsų verslo patalpų nepažeista būkle savo sąskaita. Tada turime nedelsiant grąžinti jums kainą už tas Prekes, už kurias buvo sumokėta iš anksto, tačiau galime išlaikyti bet kokį atskirą pristatymo mokestį. Tai neturi įtakos jūsų teisėms, kai atšaukimo priežastis yra bet kokios prekės su trūkumais. Ši grąžinimo teisė skiriasi ir skiriasi nuo toliau pateiktos atšaukimo teisių.

 3. Tai yra nuotolinė sutartis (kaip apibrėžta toliau), kuri turi panaikinimo teises (Atšaukimo teisės) toliau nurodytus toliau nurodytus veiksmus. Tačiau šios sutarties nutraukimo teisės netaikomos šių prekių (be kitų) sutarčiai šiomis aplinkybėmis:

 a. prekės, pagamintos pagal jūsų specifikacijas arba aiškiai individualizuotos;

 b. prekės, kurių galiojimas gali pablogėti arba greitai pasibaigti.

 4. Be to, sutarties nutraukimo teisės nebetaikomos šiomis aplinkybėmis:

 a. bet kurios pirkimo–pardavimo sutarties atveju, jei po pristatymo prekės neatskiriamai (pagal savo pobūdį) sumaišomos su kitomis prekėmis.

Teisė atšaukti

 5. Atsižvelgiant į šiose Sąlygose nurodytas sąlygas, šią sutartį galite nutraukti per 14 dienų nenustatę jokios priežasties.

 6. Atšaukimo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo tos dienos, kai įsigijote, arba trečioji šalis, išskyrus Jūsų nurodytą vežėją, fiziškai įgyja paskutinę Iš Jūsų nurodytų Prekių. Prekių tiekimo laikui bėgant sutartyje (t. y. prenumeratose) teisė nutraukti sutartį bus 14 dienų po pirmojo pristatymo.

 7. Norėdami pasinaudoti teise nutraukti sutartį, turite pranešti mums apie savo sprendimą nutraukti šią Sutartį aiškiu pareiškimu, kuriame išdėstote savo sprendimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu paštu atsiųstas laiškas). Galite naudoti pridėtą modelio atšaukimo formą, tačiau ji nėra privaloma. Bet kuriuo atveju turite sugebėti parodyti aiškius įrodymus, kada buvo atšaukta, todėl galite nuspręsti naudoti pavyzdinę atšaukimo formą.

 8. Taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę atšaukimo formą ar bet kokį kitą aiškų pareiškimą apie Kliento sprendimą nutraukti Sutartį mūsų svetainėje www.childrensbedshome.com. Jei naudosite šią parinktį, mes nedelsiant pranešime jums apie tokio atšaukimo gavimo patvirtinimą patvariojoje laikmenoje (pvz., el. paštu).

 9. Kad būtų laikomasi atšaukimo termino, pakanka, kad išsiųstumėte savo pranešimą apie tai, kaip pasinaudojote teise atšaukti, prieš pasibaigiant atšaukimo laikotarpiui.

Atšaukimo poveikis atšaukimo laikotarpiu

 10. Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei atšauksite šią Sutartį, mes jums kompensuosime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias standartinio pristatymo tipas).

Atskaitymas už tiekiamas prekes

 11. Mes galime išskaičiuoti iš kompensacijos už bet kokių tiekiamų Prekių vertės praradimą, jei nuostoliai atsiranda dėl nereikalingo jūsų tvarkymo (t. y. prekių tvarkymas viršija tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti: pvz., jis viršija tvarkymo būdą, kuris gali būti pagrįstai leidžiamas parduotuvėje). Taip yra todėl, kad esate atsakingi už šį nuostolį ir, jei toks atskaitymas neatlikti, turite sumokėti mums to nuostolio sumą.

Kompensavimo laikas

 12. Jei nesiūlėme atsiimti Prekių, kompensaciją atsieisime nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau kaip:

 a. praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai iš jūsų gauname visas patei pateiktas Prekes, arba

 b. (jei anksčiau) praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikėte įrodymus, kad išsiuntėte prekes atgal.

 13. Jei pasiūlėme atsiimti Prekes arba jei prekės nebuvo patekti, kompensaciją atsieisime nepagrįstai nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums bus pranešta apie jūsų sprendimą nutraukti šią Sutartį.

 14. Mes kompensaciją atsiskaitysime naudodami tas pačias mokėjimo priemones, kaip ir jūs naudojote pradinei operacijai, nebent aiškiai sutikote kitaip; bet kuriuo atveju dėl kompensacijos nepatirate jokių mokesčių.

Grąžinamos prekės

 15. Jei gavote Prekes, susijusias su Sutartimi, kurią atšaukėte, turite nedelsiant išsiųsti prekes arba perduoti jas mums Butas 9, 1 Moreland View, Edinburgas, EH12 8NS ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešate mums apie šios Sutarties nutraukimą. Terminas yra įvykdytas, jei išsiųsite Prekes dar nesibaigus 14 dienų laikotarpiui. Jūs sutinkate, kad turėsite padengti Prekių grąžinimo išlaidas.

 16. Šių Atšaukimo teisių tikslais šie žodžiai turi šias reikšmes:

 A. nuotolinė sutartis prekiautojo ir vartotojo pagal organizuotą nuotolinės prekybos ar paslaugų teikimo sistemą sudaryta sutartis, kurioje prekiautojas ir vartotojas tuo pačiu metu fiziškai neįsitiejo, išimtinai naudojant vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių iki sutarties sudarymo (imtinai);

 B. pardavimo sutartis tai sutartis, pagal kurią prekiautojas perduoda arba sutinka perduoti prekių nuosavybę vartotojui, o vartotojas sumoka arba sutinka sumokėti kainą, įskaitant bet kokią sutartį, kurios tikslas yra ir prekės, ir paslaugos.

Atitikties

 1. Mes turime teisinę pareigą tiekti Prekes pagal Sutartį ir nesitiesime, jei ji neatitiks šių įsipareigojimų.

 2. Pristačius Prekes:

 a. būti patenkinamos kokybės;

 b. būti pagrįstai tinkami bet kokiam konkrečiam tikslui, dėl kurio perkate Prekes, apie kurias prieš sudaront Sutartį mums pranešėte (išskyrus atvejus, kai iš tikrųjų pasikliaujate arba jums neprotinga pasikliauti mūsų įgūdžiais ir sprendimais) ir būti tinkami bet kokiam mūsų nustatytam ar Sutartyje nurodytam tikslui; Ir

 c. atitinka jų aprašymą.

 3. Tai nėra neatitiktis, jei gedimas priežastis yra jūsų medžiagos.

Įpėdiniai ir mūsų subrangovai

 1. Bet kuri šalis gali perduoti šios Sutarties naudą kam nors kitam ir liks atsakinga kitai šaliai už savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Tiekėjas bus atsakingas už bet kokių subrangovų, kurie, jo sprendimas padėti atlikti savo pareigas, veiksmus.

Aplinkybės, kurių bet kuri šalis negali kontroliuoti

 1. Jei šalis sužąmi dėl to, ko ji negali pagrįstai kontroliuoti:

a) šalis kuo greičiau apie tai praneša kitai šaliai; Ir

b. šalies įsipareigojimai bus sustabdyti tiek, kiek tai pagrįsta, su sąlyga, kad ta šalis veiks protingai, o šalis nebus atsakinga už jokius gedimus, kurių ji negalėjo pagrįstai išvengti, tačiau tai neturės įtakos pirmiau minėtoms Kliento teisėms, susijusioms su pristatymu, ir bet kokiai teisei atšaukti, kaip nurodyta toliau.

Išskyrus atsakomybę

 1. Tiekėjas neatmeta atsakomybės už: i) bet kokį apgaulingą veiksmą ar neveikimą; arba (ii) dėl mirties ar kūno sužalojimo dėl tiekėjo kitų teisinių įsipareigojimų aplaidumo ar pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas neatsako už i) nuostolius, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti abiem šalims Sutarties sudarymo metu, arba (ii) nuostolius (pvz., pelno praradimą) Kliento verslui, prekybai, amatui ar profesijai, kurių vartotojas nepatims, nes Tiekėjas mano, kad Klientas neperka Prekių visiškai ar daugiausia savo verslui. , prekyba, amatas ar profesija.

Taikoma teisė, jurisdikcija ir skundai

 1. Sutarčiai (įskaitant visus nesutartinius klausimus) taikoma Anglijos ir Velso teisė.

 2. Ginčai gali būti teikiami Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai arba, jei Klientas gyvena Škotijoje ar Šiaurės Airijoje, atitinkamai Škotijos ar Šiaurės Airijos teismuose.

 3. Stengiamės išvengti bet kokio ginčo, todėl skundus nagrinėjame taip: Jei turite pastabų, rūpesčių ar skundų dėl Prekių ar mūsų paslaugos, susisiekite su mumis el. paštu info@childrensbedshome.com.

Modelio atšaukimo forma:

Iki
_______________
Hudson House verslo centras,
Hudsono namas,
8 Albany gatvė,
Edinburgas 
Škotija 
EH1 3QB


El. pašto adresas: info@childrensbedshome.com
Telefono numeris: 00441312483023 arba 00447514623532


I/We[*] informuojame, kad aš/mes [*] atšaukiu savo /mūsų [*] šių prekių pardavimo sutartį [*] [dėl šios paslaugos teikimo [*], Užsakytos [*]/gautos [*]_


Vartotojo (-ų) vardas (-ai):Vartotojo (-ų) adresas:


 

Vartotojo (-ų) parašas (tik jei apie šią formą pranešama popieriuje)

 

Data