Naudojimo sąlygos ir sąlygos

Perskaitykite visas šias sąlygas.

Kadangi galime priimti jūsų užsakymą ir sudaryti teisiškai vykdytiną sutartį be papildomos nuorodos į jus, turite perskaityti šias sąlygas, kad įsitikintumėte, jog jose yra viskas, ko norite, ir nieko, kuo nesate patenkinti. Jei dėl ko nors nesate tikri, tiesiog paskambinkite mums 00441313386191 arba 00447514623532.

Taikymas

 1. Šios Taisyklės ir sąlygos bus taikomos Jums (Klientui arba Jums) perkant prekes. Esame Children's Bed's Home Ltd. įmonė, registruota Škotijoje numeriu SC552876, kurios registruota buveinė yra adresuHUDSON HOUSE VERSLO CENTRAS, HUDSON HOUSE, 8 ALBANY STREET, Edinburgas, Škotija, EH1 3QB pašto adresu [email protected]; telefono numeris 00441313386191 arba 00447514623532; (Tiekėjas, mes arba mes).
 2. Tai yra sąlygos, kuriomis mes parduodame jums visas Prekes. Užsisakant bet kurią iš Prekių, Jūs sutinkate laikytis šių Taisyklių ir sąlygų. Prekes iš Svetainės galite įsigyti tik tuo atveju, jei turite teisę sudaryti sutartį ir esate ne jaunesni kaip 18 metų.

Interpretacija

 1. Vartotojas – asmuo, veikiantis tikslais, kurie visiškai arba daugiausia nesusiję su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija;
 2. Sutartis reiškia teisiškai įpareigojantį susitarimą tarp jūsų ir mūsų dėl Prekių tiekimo;
 3. Pristatymo vieta – Tiekėjo patalpos ar kita vieta, kur turi būti tiekiamos Prekės, kaip nurodyta Užsakyme;
 4. Patvari laikmena – tai popierius, el. laiškas arba bet kokia kita laikmena, leidžianti informaciją asmeniškai adresuoti gavėjui, leidžianti gavėjui saugoti informaciją taip, kad ji būtų prieinama ateityje, pakankamai ilgai informacijos tikslams, ir leidžia nepakitusią saugomą informaciją atgaminti;
 5. Prekės – tai Svetainėje reklamuojamos prekės, kurias mes jums pateikiame užsakyme nurodytu numeriu ir aprašymu;
 6. Užsakymas – Kliento Prekių užsakymas iš Tiekėjo, pateiktas Svetainėje žingsnis po žingsnio tvarka;
 7. Privatumo politika reiškia sąlygas, kurios nustato, kaip elgsimės su konfidencialia ir asmenine informacija, gauta iš jūsų per Svetainę;
 8. Tinklalapis reiškia mūsų svetainę www.https://childrensbedshome.com/lt/, kurioje reklamuojamos Prekės.

Prekės

 1. Prekių aprašymas yra toks, koks nurodytas Svetainėje, kataloguose, brošiūrose ar kitoje reklamos formoje. Bet koks aprašymas yra tik iliustravimo tikslais ir gali būti nedidelių tiekiamų Prekių dydžio ir spalvos neatitikimų.
 2. Jei Prekės pagamintos pagal jūsų specialius reikalavimus, jūs privalote užtikrinti, kad bet kokia jūsų pateikta informacija ar specifikacijos būtų tikslios.
 3. Visos Svetainėje esančios prekės priklauso nuo prieinamumo.
 4. Mes galime atlikti Prekių pakeitimus, kurie yra būtini, kad būtų laikomasi bet kokių taikomų įstatymų ar saugos reikalavimų. Informuosime apie šiuos pakeitimus.

Asmeninė informacija ir registracija

 1. Registruodamiesi naudotis svetaine, turite nustatyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jūs liekate atsakingas už visus veiksmus, atliktus naudojant pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį, ir įsipareigojate niekam kitam neatskleisti savo vartotojo vardo ir slaptažodžio bei laikyti juos paslaptyje.
 2. Visą informaciją saugome ir naudojame griežtai laikydamiesi Privatumo politikos.
 3. Mes galime susisiekti su jumis el. paštu ar kitais elektroninio ryšio būdais bei iš anksto apmokėtu paštu, ir jūs su tuo aiškiai sutinkate.

Pardavimo pagrindas

 1. Mūsų svetainėje pateiktas Prekių aprašymas nėra sutartinis pasiūlymas parduoti Prekes. Kai Svetainėje pateikiamas Užsakymas, mes galime jį atmesti dėl bet kokios priežasties, nors pasistengsime nedelsdami pasakyti priežastį.
 2. Užsakymo procesas yra nurodytas Svetainėje. Kiekvienas veiksmas leidžia patikrinti ir pataisyti klaidas prieš pateikiant Užsakymą. Jūsų pareiga yra patikrinti, ar tinkamai panaudojote užsakymo procesą.
 3. Sutartis dėl užsakytų Prekių pardavimo bus sudaroma tik tada, kai gausite iš mūsų el. laišką, patvirtinantį Užsakymą (Užsakymo patvirtinimą). Užsakymo patvirtinimas jums bus išsiųstas tik po to, kai gausime aiškų apmokėjimą už jūsų užsakytas Prekes. Turite užtikrinti, kad užsakymo patvirtinimas būtų išsamus ir tikslus, ir nedelsdami informuoti mus apie visas klaidas. Mes neatsakome už bet kokius Jūsų pateikto Užsakymo netikslumus. Pateikdami užsakymą sutinkate, kad el. paštu su visa informacija (ty Užsakymo patvirtinimu) pateiktume Jums Sutarties patvirtinimą. Užsakymo patvirtinimą gausite per protingą laiką po Sutarties sudarymo, bet bet kuriuo atveju ne vėliau, kai bus pristatytos pagal Sutartį tiektos Prekės.
 4. Bet kokia citata galioja ne ilgiau kaip 1 dieną nuo jos datos, nebent mes ją aiškiai atšaukiame anksčiau.
 5. Sutarties keitimas, nesvarbu, ar jis susijęs su Prekių aprašymu, Mokesčiais ar kitais būdais, po jos sudarymo negali būti daromas, nebent Klientas ir Tiekėjas susitaria raštu.
 6. Siekiame, kad šios Sąlygos būtų taikomos tik jūsų, kaip Vartotojo, sudarytai Sutarčiai. Jei taip nėra, turite apie tai mums pranešti, kad galėtume sudaryti jums kitokią sutartį su jums tinkamesnėmis sąlygomis ir kurios tam tikrais atžvilgiais jums gali būti geresnės, pvz., suteikiant jums teises kaip verslui.

Kaina ir apmokėjimas

 1. Prekių kaina ir bet kokie papildomi pristatymo ar kiti mokesčiai yra ta, kuri yra nurodyta Svetainėje Užsakymo dieną arba kita kaina, dėl kurios susitariame raštu.
 2. Kainos ir mokesčiai apima PVM pagal Užsakymo metu galiojusį tarifą.
 3. Turite sumokėti kartu su užsakymu pateikdami savo kredito ar debeto kortelės duomenis ir mes galime nedelsdami priimti mokėjimą.

Pristatymas

1. Prekes pristatysime į Pristatymo vietą sutartu laiku ar per sutartą laikotarpį arba, nesant susitarimo, nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. .

2. Bet kuriuo atveju, neatsižvelgiant į nuo mūsų nepriklausančių įvykių, jei Prekių nepristatysime laiku, Jūs galite (be kitų teisių gynimo priemonių) nutraukti Sutartį, jei:

a. atsisakėme pristatyti Prekes, arba jei pristatymas laiku yra būtinas, atsižvelgiant į visas reikšmingas aplinkybes Sutarties sudarymo metu, arba Jūs prieš sudarant Sutartį mums pasakėte, kad pristatymas laiku yra būtinas; arba

b. po to, kai mums nepavyko pristatyti laiku, jūs nurodėte vėlesnį laikotarpį, atitinkantį aplinkybes, ir mes nepristatėme per tą laikotarpį.

3. Jei užbaigsite Sutartį, mes (be kitų teisių gynimo priemonių) nedelsdami grąžinsime visus pagal Sutartį atliktus mokėjimus.

4. Jei turėjote teisę užbaigti Sutartį, bet to nepadarėte, jums netrukdo atšaukti bet kokių prekių užsakymo arba atmesti pristatytas prekes ir, jei tai padarysite, mes (be to kitomis teisių gynimo priemonėmis) nedelsiant grąžinti visus pagal Sutartį sumokėtus mokėjimus už tokias atšauktas ar atmestas Prekes. Jei Prekės buvo pristatytos, turite jas grąžinti mums.

5. Jei kokios nors Prekės sudaro komercinį vienetą (vienetas yra komercinis vienetas, jei vieneto padalijimas iš esmės pablogintų prekių vertę arba vieneto pobūdį), jūs negalite atšaukti arba atmesti kai kurių prekių užsakymo be atšaukti arba atmesti Užsakymą dėl likusių jų.

6. Sutinkate, kad galime pristatyti Prekes dalimis, jei mums trūksta atsargų arba dėl kitos tikros ir teisingos priežasties, vadovaudamiesi aukščiau pateiktomis nuostatomis ir su sąlyga, kad nesate atsakingi už papildomus mokesčius.

7. Jei jūs ar jūsų paskirtasis asmuo ne dėl mūsų kaltės nepriima prekių pristatymo į pristatymo vietą, galime apmokestinti pagrįstas jų saugojimo ir pristatymo išlaidas.

8. Prekės taps jūsų atsakomybe nuo pristatymo ar Kliento atsiėmimo. Jei pagrįstai įmanoma, privalote apžiūrėti Prekes prieš jas priimdami.

Rizika ir pavadinimas

1. Bet kokių Prekių sugadinimo arba praradimo rizika pereis jums, kai prekės bus jums pristatytos.

2. Jums nepriklauso Prekės, kol negavome viso apmokėjimo. Jei visas mokėjimas yra pavėluotas arba įvyksta žingsnis link jūsų bankroto, mes galime pasirinkti pranešdami atšaukti bet kokį pristatymą ir panaikinti bet kokią teisę naudoti jums vis dar priklausančias Prekes, tokiu atveju jūs turite jas grąžinti.

Atsiėmimas ir atšaukimas

1. Jūs galite atšaukti Užsakymą pranešdami mums prieš sudarant Sutartį, jei tiesiog norite persigalvoti ir nenurodydami priežasties bei neprisiimdami jokios atsakomybės.

2. Sutartį galite atšaukti, išskyrus bet kokias Prekes, pagamintas pagal jūsų specialius reikalavimus ( Grįžta į dešinę) pranešdami mums ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, jei tiesiog norite persigalvoti ir nenurodydami priežasties bei be atsakomybės, išskyrus tą atvejį, turite grįžti į bet kurį iš mūsų verslo patalpose savo lėšomis nesugadintas Prekes. Tada mes privalome nedelsdami grąžinti jums kainą už tas Prekes, už kurias buvo sumokėta iš anksto, tačiau galime pasilikti bet kokį atskirą pristatymo mokestį. Tai neturi įtakos jūsų teisėms, kai atšaukimo priežastis yra bet kokios nekokybiškos Prekės. Ši grąžinimo teisė skiriasi nuo toliau pateiktų atšaukimo teisių ir skiriasi.

3. Tai a Nuotolinė sutartis (kaip apibrėžta toliau), kuri turi atšaukimo teises (Atšaukimo teisės) nurodyta toliau. Tačiau šios atšaukimo teisės netaikomos sutarčiai dėl šių prekių (be kitų) šiomis aplinkybėmis:

A. prekės, pagamintos pagal jūsų specifikacijas arba aiškiai suasmenintos;

B. prekės, kurios greitai genda arba greitai baigiasi.

4. Be to, Sutarties nutraukimo teisės nustoja galioti šiomis aplinkybėmis:

A. bet kokios pirkimo-pardavimo sutarties atveju, jeigu prekės po pristatymo neatskiriamai (pagal savo pobūdį) susimaišo su kitomis prekėmis.

Teisė atšaukti

5. Šiose sąlygose nurodyta tvarka galite nutraukti šią sutartį per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties.

6. Atšaukimo terminas baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai Jūs įsigijote arba trečioji šalis, išskyrus Jūsų nurodytą vežėją, fiziškai įgyja paskutinę Prekę. Sutartyje dėl prekių tiekimo laikui bėgant (ty prenumeratos) teisė atsisakyti sutarties bus suteikta praėjus 14 dienų nuo pirmojo pristatymo.

7. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite informuoti mus apie savo sprendimą atšaukti šią Sutartį aiškiu pareiškimu, kuriame išdėstote savo sprendimą (pvz., paštu, faksu arba el. paštu išsiųstu laišku). Galite naudoti pridedamą pavyzdinę atšaukimo formą, tačiau tai nėra privaloma. Bet kuriuo atveju turite turėti galimybę parodyti aiškius įrodymus, kada buvo atšauktas, todėl galite nuspręsti naudoti pavyzdinę atšaukimo formą.

8. Mūsų svetainėje www.https://childrensbedshome.com/lt/ taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę atsisakymo formą arba bet kokį kitą aiškų Kliento sprendimo nutraukti Sutartį pareiškimą. Jei naudositės šia parinktimi, nedelsdami patvarioje laikmenoje (pvz., el. paštu) išsiųsime jums tokio atšaukimo gavimo patvirtinimą.

9. Kad būtų laikomasi atšaukimo termino, pakanka išsiųsti pranešimą apie naudojimąsi teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant atšaukimo terminui.

Atšaukimo pasekmės atšaukimo laikotarpiu

10. Išskyrus toliau nurodytus atvejus, jei atšauksite šią Sutartį, mes jums grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinkote kitą pristatymo būdą, o ne pigiausią). mūsų siūlomo standartinio pristatymo).

Atskaitymas už tiekiamas prekes

11. Mes galime išskaičiuoti iš kompensacijos už bet kokių tiektų Prekių vertės praradimą, jei nuostoliai atsirado dėl to, kad jūs be reikalo tvarkote prekes (ty tvarkote prekes daugiau nei būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti : pvz., tai viršija tvarkymą, kuris būtų pagrįstai leidžiamas parduotuvėje). Taip yra todėl, kad esate atsakingas už tuos nuostolius ir, jei tas išskaitymas neatliekamas, turite mums sumokėti tų nuostolių sumą.

Kompensacijos laikas

12. Jeigu mes nepasiūlėme atsiimti Prekių, grąžinsime pinigus nedelsdami, bet ne vėliau kaip:

A. 14 dienų nuo tos dienos, kai gausime iš jūsų visas pristatytas prekes, arba

B. (jei anksčiau) per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikiate įrodymus, kad grąžinote Prekes.

13. Jei pasiūlėme atsiimti Prekes arba Prekės nebuvo pristatytos, grąžinsime pinigus nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mus informavo apie Jūsų sprendimą atšaukti šią Sutartį.

14. Mes grąžinsime pinigus naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote atlikdami pradinę operaciją, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti jokių mokesčių dėl kompensacijos.

Prekių grąžinimas

15. Jei gavote Prekes, susijusias su Sutartimi, kurią atšaukėte, turite nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 14 val. išsiųsti prekes atgal arba perduoti mums adresu Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ. dienų nuo tos dienos, kai pranešate mums apie šios Sutarties atšaukimą. Termino laikomasi, jei grąžinate Prekes nepasibaigus 14 dienų terminui. Jūs sutinkate, kad turėsite padengti Prekių grąžinimo išlaidas.

16. Šiose atšaukimo teisėse šie žodžiai turi šias reikšmes:

A. Nuotolinė sutartis – sutartis, sudaryta tarp prekiautojo ir vartotojo pagal organizuotą nuotolinės prekybos arba paslaugų teikimo schemą, prekiautojui ir vartotojui fiziškai nedalyvaujant, naudojant tik vieną ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių iki nurodyto laiko imtinai. kada sudaroma sutartis;

B. pardavimų Kontraktas – sutartis, pagal kurią prekiautojas perduoda arba sutinka perduoti prekių nuosavybės teisę vartotojui, o vartotojas sumoka arba sutinka sumokėti kainą, įskaitant bet kokią sutartį, kurios objektas yra ir prekės, ir paslaugos.

Atitiktis

1. Mes turime teisinę pareigą tiekti Prekes pagal Sutartį ir neįvykdysime, jei neatitiks toliau nurodyto įsipareigojimo.

2. Pristačius Prekes:

A. būti patenkinamos kokybės;

B. būti pagrįstai tinkamas bet kokiam konkrečiam tikslui, kuriam perkate Prekes, apie kurias mums pranešėte prieš sudarydami Sutartį (nebent jūs iš tikrųjų nepasitikite mūsų įgūdžiais ir sprendimais arba jums yra nepagrįsta pasikliauti) ir būti tinkamas bet kokiam mūsų nurodytam arba Sutartyje nurodytam tikslui; ir

C. atitinka jų aprašymą.

3. Tai nėra neatitikimas, jei gedimo priežastis yra jūsų medžiagos.

Įpėdiniai ir mūsų subrangovai

1. Bet kuri šalis gali perduoti šios Sutarties naudą kitam asmeniui ir lieka atsakinga kitai už savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Tiekėjas bus atsakingas už bet kokių subrangovų, kuriuos jis pasirinks padėti atlikti savo pareigas, veiksmus.

Aplinkybės, kurių nė viena šalis negali kontroliuoti

1. Šalies nesėkmės atveju dėl to, ko ji pagrįstai negali kontroliuoti:

a. šalis kuo greičiau informuos kitą šalį; ir

b. šalies įsipareigojimų vykdymas bus sustabdytas tiek, kiek tai pagrįsta, su sąlyga, kad ta šalis elgsis protingai ir šalis nebus atsakinga už jokius gedimus, kurių ji negalėjo pagrįstai išvengti, tačiau tai neturės įtakos aukščiau nurodytoms Kliento teisėms, susijusioms su pristatymu ir bet kokia teisė atšaukti, žemiau.

Išskyrus atsakomybę

1. Tiekėjas neatmeta atsakomybės už: (i) bet kokį nesąžiningą veiksmą ar neveikimą; arba (ii) dėl mirties ar kūno sužalojimo, atsiradusio dėl aplaidumo arba kitų tiekėjo teisinių įsipareigojimų pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas nėra atsakingas už (i) nuostolius, kurių Sutarties sudarymo metu abi šalys pagrįstai negalėjo numatyti, arba (ii) nuostolius (pvz., negauto pelno) Kliento verslui, prekybai, amatams. arba profesija, kurios vartotojas nenukentėtų – nes Tiekėjas mano, kad Klientas neperka Prekių visiškai arba daugiausia savo verslui, prekybai, amatui ar profesijai.

Taikoma teisė, jurisdikcija ir skundai

1. Sutarčiai (įskaitant bet kokius nesutartinius dalykus) taikoma Anglijos ir Velso teisė.

2. Ginčai gali būti perduoti Anglijos ir Velso teismų jurisdikcijai arba, kai Klientas gyvena Škotijoje arba Šiaurės Airijoje, atitinkamai Škotijos arba Šiaurės Airijos teismams.

3. Stengiamės išvengti bet kokių ginčų, todėl skundus sprendžiame taip: Jeigu turite pastabų, rūpesčių ar nusiskundimų dėl Prekių ar mūsų paslaugų, susisiekite su mumis el. paštu [email protected]

Modelio atšaukimo forma:

Į
_______________
Children's Beds Home
Westpoint pastatas,
4 Redhaughs Rigg,
Edinburgas,
EH12 9DQ,
Škotija, JK


Pašto adresas: [email protected]
Telefono numeris:00441313386191 arba 00447514623532


Aš/mes[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]_______________________ (gavimo data)


Vartotojo (-ų) vardas (-ai):Vartotojo (-ų) adresas:


 

Vartotojo (-ų) parašas (tik jei ši forma nurodyta popieriuje)

 

Data