Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, tämän verkkosivuston käyttäjää ja lasten vuodekoti Oy:tä, joka on tämän verkkosivuston omistaja ja tarjoaja. Children's Beds Home Oy suhtautuu tietosi yksityisyyteen erittäin vakavasti. Tämä tietosuojakäytäntö koskee sitä, että käytämme kaikkia keräämiämme tai antamistasi tietoja, jotka liittyvät verkkosivuston käyttöön. Emme säilytä luottokorttia tietoja emmekä jaa asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa

Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti.

Määritelmät ja tulkinta

  1. Tässä tietosuojakäytännössä käytetään seuraavia määritelmiä:
TietojaYhdessä kaikki tiedot, jotka lähetät lasten vuodekotiin verkkosivuston kautta. Määritelmään sisältyvät soveltuvin osin vuoden 1998 tietosuojalaissa säädetyt määritelmät. 
Evästeetpieni tekstitiedosto, jonka tämä verkkosivusto on asettanut tietokoneellesi, kun vierailet tietyissä verkkosivuston osissa ja / tai kun käytät tiettyjä verkkosivuston ominaisuuksia. Tämän verkkosivuston käyttämät evästeet on eritetyt alla olevassa lausekkeessa (Evästeet);
Lasten sängyt kotiin, me tai meChildren's Beds Home, Skotlannissa rekisteröity yritys, jonka rekisteröity numero on SC552876 ja jonka kotipaikka on 113 St. Johns Road, Edinburgh, Skotlanti, EH12 7SB
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n evästelainsäädäntövuoden 2003 yksityisyys- ja sähköisen viestinnän (EY-direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2011 yksityisyyteen ja sähköiseen viestintään (EY:n direktiivi) (muutos) asetuksilla;
Käyttäjä tai sinämikä tahansa kolmas osapuoli, joka käyttää verkkosivustoa ja joka ei joko (i) ole lasten vuodekodin palveluksessa ja toimii työsuhteensa aikana tai (ii) toimii konsulttina tai muutoin tarjoaa palveluja lasten vuodekodille ja käyttää verkkosivustoa tällaisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä; 
Sivustotällä hetkellä käyttämäsi verkkosivusto , http://www,childb.com/ ja tämän sivuston alitoimialueet, elleivät niiden omat käyttöehdot nimenomaisesti sulje sitä pois

 

    2. Tässä tietosuojakäytännössä, ellei asiayhteys vaadi erilaista tulkintaa:

a. yksikössä on monikko ja päinvastoin;

b. viittaa tämän tietosuojakäytännön alalausekkeisiin, lausekkeisiin, aikatauluihin tai liitteisiin;

c. henkilöön viitataan yrityksissä, yhtiöissä, valtion yksiköissä, trusteissä ja kumppanuuksissa;

d. "mukaan lukien" tarkoittaa " myös rajoituksetta";

e. viittaamaan lakisääteisiin säännöksiin, joihin sisältyy sen muuttaminen tai muuttaminen;

f. Otsikot ja alaotsikot eivät kuulu tähän tietosuojakäytäntöön

    Tämän tietosuojakäytännön soveltamisala

    3. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain lasten vuodepaikkojen kodin ja käyttäjien toimia tämän verkkosivuston suhteen. Se ei ulotu mihinkään verkkosivustoon, jota voidaan käyttää tältä verkkosivustolta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki linkit, joita voimme tarjota sosiaalisen median verkkosivustoille.

    Kerätyt tiedot

    4. Voimme kerätä sinulta seuraavat tiedot, jotka sisältävät henkilötietoja:

A. Nimi

B. Syntymäaika;

c. Sukupuoli:

d. Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet, henkilökohtaiset osoitteet ja puhelinnumerot;

    kussakin tapauksessa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

    Datan käyttö

    5. Vuoden 1998 tietosuojalakia sovellettaessa Lasten vuodekoti on "rekisterinpitäjä".

    6. Säilytämme kaikki tiedot, jotka annat 6 kuukauden ajan.

    7. Ellei meillä ole lain mukaan velvollisuutta tai lupaa tehdä niin ja jollei tässä käytäntössä nimenomaisesti nimenomaisesti kerrota kolmansien osapuolten tiedoista, tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tämä ei sisällä tytäryhtiöitämme ja/tai muita konserniimme kuuluvia yrityksiä.

    8. Kaikki henkilötiedot säilytetään turvallisesti vuoden 1998 tietosuojalain periaatteiden mukaisesti. Lisätietoja turvallisuudesta on alla olevassa lausekkeessa (Turvallisuus).

    9. Me saatamme aika ajoin vaatia mitä tahansa tai kaikkia edellä mainittuja tietoja tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen palvelun ja kokemuksen käyttäessämme verkkosivustoamme. Erityisesti voimme käyttää tietoja seuraavista syistä:

a. sisäinen kirjanpito;

b. lähettää sähköpostitse mainosmateriaalia, joka voi kiinnostaa sinua:

c. yhteydenotot markkinatutkimustarkoituksiin, jotka voidaan tehdä sähköpostitse, puhelimitse, faksilla tai postitse. Tällaisia tietoja voidaan käyttää verkkosivuston mukauttamiseen tai päivittämiseen;

d. Tavaroiden toimittamiseksi asiakkaalle osa tiedoista jaetaan palveluntarjoajan kanssa;

    kussakin tapauksessa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. 

    Kolmansien osapuolten verkkosivustot ja palvelut

    10. Lasten vuodekoti voi aika ajoin käyttää muiden osapuolten palveluita tiettyjen verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömien prosessien hoitamiseen. Tällaisten palvelujen tarjoajilla on pääsy tiettyihin tämän verkkosivuston käyttäjien antamiin henkilötietoihin.

    11. Tällaisten osapuolten käyttämät tiedot käytetään vain siinä määrin kuin ne sitä vaativat pyytämämme palvelujen suorittamiseen. Kaikki käyttö muihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Lisäksi kaikkia kolmansien osapuolten käsittelemää dataa käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja vuoden 1998 tietosuojalain mukaisesti.

    Linkit muille verkkosivustoille

    12. Tämä verkkosivusto voi aika ajoin tarjota linkkejä muille verkkosivustoille. Meillä ei ole määräysvaltaa tällaisiin verkkosivustoihin, jotka eivät ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä. Tämä tietosuojakäytäntö ei ulotu tällaisten verkkosivustojen käyttöön. Sinua kehotetaan lukemaan tietosuojakäytäntö tai muiden verkkosivustojen lausunto ennen niiden käyttöä.

    Yritysten omistus- ja määräysvaltamuutokset

    13. Lasten vuodekoti voi aika ajoin laajentaa tai vähentää liiketoimintaamme, ja tähän voi liittyä lasten vuodekodin tai sen osan myynti ja/tai hallinnan siirto. Käyttäjien toimittamat tiedot, jos ne ovat merkityksellisiä minkä tahansa näin siirretyn liiketoimintamme osan kannalta, siirretään tämän osan mukana, ja uusi omistaja tai vasta määräysvaltaa käyttävän osapuolen sallitaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti käyttää Tietoja tarkoituksiin, joihin ne alun perin toimitettiin meille.

    14. Voimme myös luovuttaa tietoja liiketoimintamme mahdolliselle ostajalle tai sen missään osassa.

    15. Edellä mainituissa tapauksissa ryhdymme toimiin varmistaaksemme, että yksityisyytesi on suojattu.

    Tietojen käytön hallinta

    16. Aina kun sinun on lähetettävä tietoja, sinulle annetaan vaihtoehtoja rajoittaa näiden tietojen käyttöä. Näitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

    17. tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin; Ja

    18. tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa.

    Verkkosivuston toiminnallisuus

    19. Jotta voit käyttää kaikkia verkkosivustolla olevia ominaisuuksia ja toimintoja, saatat joutua lähettämään tiettyjä tietoja.

    20. Voit rajoittaa selaimesi evästeiden käyttöä. Lisätietoja on alla olevassa lausekkeessa (Evästeet).

    Omien tietojen käyttö

   21. Sinulla on oikeus pyytää kopiota lasten vuodekodin hallussa olevista henkilötiedoistasi (jos tällaisia tietoja pidetään)

   Turvallisuus

   22. Tietoturvalla on suuri merkitys lasten vuodekodille ja tietosi suojaamiselle, jotka olemme kaavanneet, sopivat fyysiset, sähköiset ja esimiesmenettelyt tämän verkkosivuston kautta kerättyjen tietojen suojaamiseksi ja suojaamiseksi.

   23. Jos salasanan käyttö on pakollista tietyille verkkosivuston osille, olet vastuussa tämän salasanan pitämisestä luottamuksellisena.

   24. Pyrimme tekemään parhaamme henkilötietojemme suojaamiseksi. Tiedonsiirto internetin kautta ei kuitenkaan ole täysin turvallista, ja se tapahtuu omalla vastuullasi. Emme voi varmistaa verkkosivustolle siirrettyjen tietosi turvallisuutta.

   Evästeet

   25. Tämä verkkosivusto voi sijoittaa tiettyjä evästeitä tietokoneellesi ja käyttää sitä. Children's Beds Home käyttää evästeitä parantaakseen kokemustasi verkkosivuston käytöstä ja parantaakseen tuotevalikoimaamme. Lasten vuodekoti on valinnut nämä evästeet huolellisesti ja ryhtynyt toimiin varmistaakseen, että yksityisyyttäsi suojellaan ja kunnioitetaan koko ajan.

   26. Kaikkia tämän verkkosivuston käyttämät evästeet käytetään Voimassa olevan Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n evästelainsäädännön mukaisesti.

   27. Ennen kuin verkkosivusto asettaa evästeet tietokoneellesi, sinulle esitetään sanomapalkki, jossa pyydetään suostumustasi näiden evästeiden asentamiseen. Antamalla suostumuksesi evästeiden asettamiseen annat lasten vuodekodille mahdollisuuden tarjota sinulle paremman kokemuksen ja palvelun. Voit, jos haluat, evätä suostumuksesi evästeiden asettamiseen; tietyt verkkosivuston ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi täysin tai tarkoitetulla tavalla.

   28. Tämä verkkosivusto voi tehdä seuraavat evästeet:

   29. Evästetarkoituksen tyyppi Analyyttiset/suorituskykyevästeet Niiden avulla voimme tunnistaa ja laskea kävijämäärän sekä nähdä, miten kävijät liikkuvat verkkosivustollamme, kun he käyttävät sitä. Tämä auttaa meitä parantamaan verkkosivustomme toimintaa esimerkiksi varmistamalla, että käyttäjät löytävät etsimänsä helposti.

   30. Voit ottaa evästeet käyttöön tai poistaa ne käytöstä internetselaimessasi. Oletusarvoisesti useimmat internetselaimet hyväksyvät evästeet, mutta tätä voidaan muuttaa. Lisätietoja on Internet-selaimen ohjevalikossa.

   31. Voit poistaa evästeet milloin tahansa; Saatat kuitenkin menettää tietoja, joiden avulla voit käyttää verkkosivustoa nopeammin ja tehokkaammin, mukaan lukien mullistumisasetukset, mutta ei rajoittuen.

   32. On suositeltavaa varmistaa, että internetselaimesi on ajan tasalla ja että tutustut Internet-selaimesi kehittäjän antamiin ohjeisiin ja ohjeisiin, jos et ole varma tietosuoja-asetusten säätämisesta.

   Yleiset

   33. Et saa siirtää mitään tämän tietosuojakäytännön nojalla liittyviä oikeuksiasi toiselle henkilölle. Voimme siirtää oikeuksiamme tämän tietosuojakäytännön nojalla, jos uskomme kohtuudella, että tämä ei vaikuta oikeuksiisi.

   34. Jos jokin tuomioistuin tai toimivaltainen viranomainen toteaa, että jokin tämän tietosuojakäytännön (tai sen osan) säännös on pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen säännös tai osasäännös katsotaan vaaditussa laajuudessa poistetuksi, eikä se vaikuta tämän tietosuojakäytännön muiden säännösten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

   35. Ellei toisin sovita, mitään osapuolen viivytystä, tekoa tai laiminlyöntiä oikeuden tai oikeussuojakeinon käyttämisessä ei pidetä luopumisena tästä tai muusta oikeudesta tai oikeussuojakeinosta.

   36. Tätä sopimusta säännellään ja tulkitaan Englannin ja Walesin lainsäädännön mukaisesti. Kaikki sopimuksen nojalla syntyvät riidat kuuluvat Englannin ja Walesin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

   Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

   37. Lasten vuodekoti pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä tarpeen mukaan aika ajoin tai lain edellyttämällä tavalla. Kaikki muutokset julkaistaan välittömästi verkkosivustolla, ja sinun katsotaan hyväksyneen tietosuojakäytännön ehdot, kun käytät verkkosivustoa ensimmäisen kerran muutosten jälkeen.

         Voit ottaa yhteyttä Lasten vuodekotiin sähköpostitse info@childrensbedshome.com.