Правила и условия за ползване

Моля, прочетете всички тези правила и условия.

Тъй като можем да приемем вашата поръчка и да сключим законно изпълнимо споразумение без допълнително позоваване на вас, трябва да прочетете тези правила и условия, за да сте сигурни, че те съдържат всичко, което искате, и нищо, от което не сте доволни. Ако не сте сигурни в нещо, просто ни се обадете 00441313386191 или 00447514623532.

Приложение

 1. Настоящите Общи условия ще се прилагат за покупката на стоките от вас (клиента или вас). Ние сме Children's Bed's Home Ltd., компания, регистрирана в Шотландия под номер SC552876, чието седалище е наХЪДСЪН ХАУС БИЗНЕС ЦЕНТЪР, ХЪДЗЪН ХАУС, 8 АЛБАНИ СТРИЙТ, ЕДИНБУРГ, ШОТЛАНДИЯ, EH1 3QB с имейл адрес [email protected]; телефонен номер 00441313386191 или 00447514623532; (Доставчикът или нас или ние).
 2. Това са условията, при които ви продаваме всички стоки. Поръчвайки която и да е от Стоките, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия. Можете да закупите Стоките от Уебсайта само ако имате право да сключите договор и имате навършени 18 години.

Интерпретация

 1. Потребител означава физическо лице, действащо за цели, които са изцяло или предимно извън неговата или нейната търговия, бизнес, занаят или професия;
 2. Договор означава правно обвързващо споразумение между вас и нас за доставка на Стоките;
 3. Мястото на доставка означава помещенията на Доставчика или друго място, където трябва да бъдат доставени Стоките, както е посочено в Поръчката;
 4. Траен носител означава хартия или имейл, или друг носител, който позволява информацията да бъде адресирана лично до получателя, позволява на получателя да съхранява информацията по начин, достъпен за бъдещи справки за период, който е достатъчно дълъг за целите на информацията, и позволява непроменено възпроизвеждане на съхранената информация;
 5. Стоки означава стоките, рекламирани на Уебсайта, които ви доставяме с броя и описанието, посочени в Поръчката;
 6. Поръчка означава поръчката на Клиента за Стоките от Доставчика, както е подадена следвайки процеса стъпка по стъпка, описан на уебсайта;
 7. Политика за поверителност означава условията, които определят как ще боравим с поверителна и лична информация, получена от вас чрез уебсайта;
 8. Уебсайт означава нашия уебсайт www.https://childrensbedshome.com/bg/, на който се рекламират Стоките.

Стоки

 1. Описанието на Стоките е както е посочено в Уебсайта, каталози, брошури или друга форма на реклама. Всяко описание е само с илюстративна цел и е възможно да има малки несъответствия в размера и цвета на доставените стоки.
 2. В случай на Стоки, изработени според вашите специални изисквания, ваша отговорност е да гарантирате, че всяка предоставена от вас информация или спецификация е точна.
 3. Всички Стоки, които се показват на уебсайта, зависят от наличността.
 4. Можем да направим промени в Стоките, които са необходими, за да се съобразим с всеки приложим закон или изискване за безопасност. Ще ви уведомим за тези промени.

Лична информация и регистрация

 1. Когато се регистрирате, за да използвате уебсайта, трябва да зададете потребителско име и парола. Вие оставате отговорни за всички действия, предприети под избраното потребителско име и парола, и се задължавате да не разкривате вашето потребителско име и парола на никого и да ги пазите в тайна.
 2. Ние съхраняваме и използваме цялата информация стриктно съгласно Политиката за поверителност.
 3. Може да се свържем с вас чрез използване на имейл или други методи за електронна комуникация и чрез предплатена поща и вие изрично се съгласявате с това.

База за продажба

 1. Описанието на Стоките в нашия уебсайт не представлява договорно предложение за продажба на Стоките. Когато поръчка е подадена на уебсайта, ние можем да я отхвърлим по каквато и да е причина, въпреки че ще се опитаме да ви кажем причината незабавно.
 2. Процесът на поръчка е описан на уебсайта. Всяка стъпка ви позволява да проверите и коригирате всички грешки, преди да изпратите поръчката. Ваша отговорност е да проверите дали сте използвали правилно процеса на поръчка.
 3. Ще бъде сключен Договор за продажба на поръчани Стоки само когато получите имейл от нас, потвърждаващ Поръчката (Потвърждение на поръчката). Потвърждението на поръчката ще ви бъде изпратено само след като получим ясно плащане за поръчаните от вас Стоки. Трябва да се уверите, че Потвърждението на поръчката е пълно и точно и да ни информирате незабавно за всякакви грешки. Ние не носим отговорност за неточности в направената от Вас Поръчка. Като направите поръчка, вие се съгласявате да ви потвърдим договора чрез имейл с цялата информация в него (т.е. потвърждението на поръчката). Вие ще получите потвърждението на поръчката в разумен срок след сключването на договора, но при всички случаи не по-късно от доставката на стоките, доставени по договора.
 4. Всяка оферта е валидна за максимален период от 1 ден от датата, освен ако изрично не я оттеглим по-рано.
 5. Никаква промяна на Договора, независимо дали относно описание на стоките, такси или друго, не може да бъде направена след сключването му, освен ако промяната не е съгласувана писмено от Клиента и Доставчика.
 6. Възнамеряваме тези Правила и условия да се прилагат само за Договор, сключен от Вас като Потребител. Ако случаят не е такъв, трябва да ни кажете, за да можем да ви предоставим различен договор с условия, които са по-подходящи за вас и които в някои отношения биха могли да бъдат по-добри за вас, например като ви дадат права като бизнес.

Цена и плащане

 1. Цената на Стоките и всяка допълнителна доставка или други такси е тази, която е посочена на Уебсайта към датата на Поръчката или такава друга цена, която сме договорили писмено.
 2. Цените и таксите включват ДДС по ставката, приложима към момента на Поръчката.
 3. Трябва да платите, като изпратите данните за вашата кредитна или дебитна карта с вашата поръчка и ние можем да приемем плащането веднага.

Доставка

1. Ние ще доставим Стоките до Мястото за доставка до времето или в рамките на договорения период или, при липса на споразумение, без неоправдано забавяне и във всеки случай не повече от 30 дни след деня, в който е сключен Договорът .

2. Във всеки случай, независимо от събития извън нашия контрол, ако не доставим Стоките навреме, можете (в допълнение към всички други средства за защита) да прекратите Договора, ако:

а. ние сме отказали да доставим Стоките, или ако доставката навреме е от съществено значение, като се вземат предвид всички съответни обстоятелства към момента на сключване на Договора, или сте ни казали преди сключването на Договора, че доставката навреме е от съществено значение; или

b. след като не сме успели да доставим навреме, вие сте посочили по-късен период, който е подходящ за обстоятелствата, и ние не сме доставили в рамките на този период.

3. Ако прекратявате Договора, ние (в допълнение към другите средства за правна защита) незабавно ще върнем всички плащания, направени по Договора.

4. Ако сте имали право да третирате Договора в края, но не го направите, не сте възпрепятствани да анулирате Поръчката за каквито и да е Стоки или да отхвърлите Стоки, които са били доставени и, ако направите това, ние (в допълнение) към други средства за правна защита) без забавяне да върне всички плащания, извършени по Договора за всички такива анулирани или отхвърлени Стоки. Ако Стоките са доставени, трябва да ни ги върнете.

5. Ако някакви Стоки формират търговска единица (единицата е търговска единица, ако разделянето на единицата би навредило съществено на стойността на стоките или характера на единицата), вие не можете да отмените или отхвърлите Поръчката за някои от тези Стоки, без също анулиране или отхвърляне на Поръчката за останалите.

6. Вие се съгласявате, че можем да доставим Стоките на вноски, ако страдаме от недостиг на наличност или друга действителна и справедлива причина, при спазване на горните разпоредби и при условие, че не носите отговорност за допълнителни такси.

7. Ако вие или избраното от вас лице не успеете, не по наша вина, да приемете доставката на Стоките на Мястото за доставка, ние може да таксуваме разумните разходи за съхранението и повторното им доставяне.

8. Стоките ще станат ваша отговорност от завършването на доставката или вземането от клиента. Трябва, ако е разумно осъществимо, да прегледате Стоките, преди да ги приемете.

Риск и дял

1. Рискът от повреда или загуба на Стоки ще премине към Вас, когато Стоките Ви бъдат доставени.

2. Вие не притежавате Стоките, докато не получим пълното плащане. Ако пълното плащане е просрочено или настъпи стъпка към вашия фалит, ние можем да изберем чрез известие да анулираме всяка доставка и да прекратим всички права за използване на Стоките, които все още са ваша собственост, в който случай трябва да ги върнете.

Теглене и анулиране

1. Можете да оттеглите Поръчката, като ни кажете преди сключването на Договора, ако просто искате да промените решението си и без да ни посочвате причина и без да носите отговорност.

2. Можете да анулирате Договора, с изключение на Стоки, които са направени според Вашите специални изисквания ( Връща надясно), като ни кажете не по-късно от 14 календарни дни от деня на сключване на Договора, ако просто искате да промените решението си и без да ни посочвате причина и без отговорност, освен в този случай, трябва да се върнете към някой от нашите бизнес помещения Стоките в неповредено състояние за ваша сметка. След това трябва незабавно да ви възстановим цената за тези Стоки, които са били платени предварително, но можем да задържим всяка отделна такса за доставка. Това не засяга вашите права, когато причината за анулирането е дефектна Стока. Това право на връщане е различно и отделно от правата за анулиране по-долу.

3. Това е a договор от разстояние (както е дефинирано по-долу), което има правата за анулиране (Права за анулиране) изложени по-долу. Тези права за анулиране обаче не се прилагат за договор за следните стоки (без други) при следните обстоятелства:

а. стоки, които са направени по ваши спецификации или са ясно персонализирани;

B. стоки, които са склонни да се развалят или да изтекат бързо.

4. Освен това правата за анулиране на договор престават да бъдат налични при следните обстоятелства:

а. в случай на договор за продажба, ако стоките се смесят неразделно (според тяхното естество) с други артикули след доставката.

Право на отказ

5. Предмет, както е посочено в тези Правила и условия, можете да анулирате този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.

6. Периодът за анулиране ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете или трета страна, различна от посочения от вас превозвач, придобие физическо владение на последната от Стоките. При договор за доставка на стоки във времето (т.е. абонаменти), правото на отказ ще бъде 14 дни след първата доставка.

7. За да упражните правото си на анулиране, трябва да ни информирате за решението си да анулирате този Договор чрез ясно изявление, в което да посочите решението си (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но не е задължително. Във всеки случай трябва да можете да представите ясни доказателства за това кога е направено анулирането, така че можете да решите да използвате образеца на формуляра за анулиране.

8. Можете също така да попълните и изпратите по електронен път модела на формуляр за отказ или всяко друго ясно изявление за решението на Клиента да анулира Договора на нашия уебсайт www.https://childrensbedshome.com/bg/. Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова анулиране в траен носител (напр. по имейл).

9. За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на анулиране преди изтичането на периода за анулиране.

Последици от анулирането в периода на анулиране

10. Освен както е посочено по-долу, ако анулирате този Договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникващи, ако изберете вид доставка, различен от най-евтиния тип на предлаганата от нас стандартна доставка).

Приспадане за доставени стоки

11. Можем да направим приспадане от възстановяването на загуба на стойност на доставени Стоки, ако загубата е резултат от ненужно боравене от Ваша страна (т.е. боравене със Стоките извън необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоките : напр. това надхвърля вида манипулации, които биха могли да бъдат разумно разрешени в магазин). Това е така, защото вие носите отговорност за тази загуба и ако това приспадане не бъде направено, трябва да ни заплатите сумата на тази загуба.

График на възстановяване

12. Ако не сме предложили да вземем Стоките, ние ще извършим възстановяването без неоправдано забавяне и не по-късно от:

а. 14 дни след деня, в който получим обратно от Вас доставените Стоки, или

B. (ако по-рано) 14 дни след деня, в който предоставите доказателство, че сте изпратили обратно Стоките.

13. Ако сме предложили да вземем Стоките или ако не са доставени Стоки, ние ще извършим възстановяването без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който сме информирани за вашето решение да анулирате този Договор.

14. Ние ще извършим възстановяването, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на възстановяването.

Връщане на стоки

15. Ако сте получили Стоки във връзка с Договора, който сте анулирали, трябва да изпратите обратно Стоките или да ни ги предадете на Westpoint Building, 4 Redheughs Rigg, Edinburgh EH12 9DQ незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който ни съобщите за анулирането на този Договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно Стоките преди изтичането на периода от 14 дни. Вие се съгласявате, че ще трябва да поемете разходите за връщане на Стоките.

16. За целите на тези Права за анулиране тези думи имат следните значения:

а. договор от разстояние означава договор, сключен между търговец и потребител по схема за организирани дистанционни продажби или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до и включително часа при което е сключен договорът;

B. договор за продажба означава договор, съгласно който търговец прехвърля или се съгласява да прехвърли собствеността върху стоки на потребител и потребителят плаща или се съгласява да плати цената, включително всеки договор, който има за предмет както стоки, така и услуги.

Съответствие

1. Имаме правно задължение да доставяме Стоките в съответствие с Договора и няма да сме го спазили, ако не отговаря на следното задължение.

2. При доставка Стоките ще:

а. да е със задоволително качество;

B. да бъде разумно подходящ за всяка конкретна цел, за която купувате Стоките, за която сте ни уведомили преди сключването на Договора (освен ако всъщност не разчитате или е неразумно да разчитате на нашите умения и преценка) и да са годни за всяка цел, поставена от нас или посочена в Договора; и

° С. отговарят на тяхното описание.

3. Несъответствието не е несъответствие, ако причината за несъответствието е във вашите материали.

Наследници и наши подизпълнители

1. Всяка страна може да прехвърли изгодата от този Договор на някой друг и ще остане отговорна пред другата за задълженията си по Договора. Доставчикът ще носи отговорност за действията на всички подизпълнители, които избере да помогнат при изпълнението на неговите задължения.

Обстоятелства извън контрола на която и да е от страните

1. В случай на неуспех от страна поради нещо извън разумния й контрол:

а. страната ще уведоми другата страна веднага щом това е разумно осъществимо; и

b. задълженията на страната ще бъдат прекратени, доколкото е разумно, при условие че тази страна ще действа разумно и страната няма да носи отговорност за неуспех, който не е могла разумно да избегне, но това няма да засегне горните права на Клиента, свързани с доставката и всяко право на отказ, по-долу.

Без отговорност

1. Доставчикът не изключва отговорност за: (i) всяко измамно действие или бездействие; или (ii) за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност или нарушение на други законови задължения на Доставчика. При спазване на това, Доставчикът не носи отговорност за (i) загуба, която не е била разумно предвидима и за двете страни по време на сключването на Договора, или (ii) загуба (напр. пропусната печалба) за бизнеса, търговията, занаята на Клиента или професия, която не би била понесена от Потребителя - защото Доставчикът вярва, че Клиентът не купува Стоките изцяло или главно за своя бизнес, търговия, занаят или професия.

Приложим закон, юрисдикция и жалби

1. Договорът (включително всякакви извъндоговорни въпроси) се урежда от правото на Англия и Уелс.

2. Споровете могат да бъдат отнесени към юрисдикцията на съдилищата на Англия и Уелс или, когато Клиентът живее в Шотландия или Северна Ирландия, съответно в съдилищата на Шотландия или Северна Ирландия.

3. Опитваме се да избягваме всякакви спорове, така че разглеждаме оплакванията по следния начин: Ако имате коментар, притеснение или оплакване относно Стоките или нашата услуга, моля, свържете се с нас по имейл на [email protected]

Образец на формуляр за отказ:

Да се
_______________
Children's Beds Home
Уестпоинт Билдинг,
4 Redheughs Rigg,
Единбург,
EH12 9DQ,
Шотландия, Великобритания


Имейл адрес: [email protected]
Телефонен номер:00441313386191 или 00447514623532


Аз ние[*] hereby give notice that I/We [*] cancel my/our [*] contract of sale of the following goods [*] [for the supply of the following service [*], Ordered on [*]/received on [*]______________________(Дата на получаване)


Име на потребителя(ите):



Адрес на потребителя(ите):


 

Подпис на потребител(и) (само ако този формуляр е нотифициран на хартия)

 

Дата